arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Voorstel tot aanpassing contributie en verbondsbijdrage 2023

Publicatie Exclusief voor leden

Bij de uitvoering van het door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde jaarplan 2023 is de systematiek van de verbondsbijdrage in combinatie met de VNO-contributie aan de orde gekomen en door de directie onder de loep genomen. Daarbij is gebleken dat een zekere onbalans is ontstaan.

Meer over Ledenvergadering

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten