arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Agenten & Distributeurs

FME College
Exclusief voor leden

Het beter benutten van juridische mogelijkheden bij bestaande agenten- en distributeursrelaties en bij beëindiging daarvan en het maken van de juiste keuzes bij het aangaan van een nieuwe distributie- of agentuurrelatie.

Inleiding

Vaak kun je een buitenlandse markt alleen goed benaderen door de inzet van een lokale partij. Je kunt dan kiezen voor een agent of een distributeur. Als je bij de keuze te weinig let op de juridische en financiële aspecten, kunnen de consequenties enorm zijn. Vooral als de samenwerking wordt beëindigd, komen de verschillen tussen agentuur en distributie naar voren. Maar ook tijdens de samenwerking zijn er belangrijke verschillen waar je op moet letten. Een goed inzicht in deze verschillen en in de bijzondere aspecten van agentuur en distributie is daarom noodzakelijk om risico’s en schade te beperken.

Programma

In deze workshop wordt de samenwerking met een agent en een distributeur (ook wel wederverkoper of dealer genoemd) vanuit de juridische invalshoek behandeld. We gaan uit van het Nederlandse en Europese recht, dat wereldwijd als standaard heeft gediend. In een halve dag passeren alle belangrijke zaken de revue. De focus ligt op de volgende onderwerpen:

 • Gebiedsbescherming; parallelimport
 • Concurrentiebedingen/exclusieve afname
 • Prijsbinding; adviesprijzen
 • Webshops en acquisitie via website
 • Distributeur als vaste afnemer
 • Distributeur en productaansprakelijkheid
 • Beperkingen bij beëindiging distributierelatie
 • Beperking provisieverplichting bij agentuur
 • Commerciële risico’s bij agent
 • Beperking schade bij beëindiging samenwerking met agent
 • Wettelijke regels voor beëindiging samenwerking met agent
 • Verplichte afkoopsom; goodwillvergoeding agent

Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het voorleggen van eigen praktijksituaties. Elke deelnemer ontvangt het ORGALIM-modelcontract voor zowel de agentuur- als de distributieovereenkomst. Deze modellen kunnen wereldwijd worden toegepast.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten