arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Arbo-middag over psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Stress

FME organiseert op 20 juni een online arbo-middag over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In een twee uur durend webinar praten we je bij over de resultaten van een recente verkennende inspectie en aanstaande regelgeving.

Aanmelden

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een actueel onderwerp dat regelmatig in de pers komt. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft eind vorig jaar onder andere in onze sector een verkennende inspectie naar het onderwerp gedaan, en de resultaten daarvan delen we jou deze middag.

Wettelijke verplichting PSA-beleid

De werkgever moet op grond van de Arbeidsomstandighedenwet via gericht beleid zogeheten psychosociale arbeidsbelasting tegengaan. PSA is een verzamelterm voor allerlei vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook werkdruk valt onder PSA. 

Werkgevers moeten aan al deze factoren die stress kunnen veroorzaken aandacht besteden in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het bijbehorende plan van aanpak en het Protocol ongewenste omgangsvormen komen vervolgens preventiemaatregelen te staan. De volgende stap is om alle werknemers voor te lichten over de risico’s en de maatregelen.

Om jou te informeren over de wettelijke verplichtingen, de uitkomsten van het NLA-onderzoek en op welke manier je hier in jouw praktijk vorm aan moet geven, nodigen wij je uit om aan dit webinar deel te nemen.

Programma

Deskundigen van de NLA lichten de resultaten van het onderzoek toe en vertellen welke vervolgstappen we kunnen verwachten. Daarna vertelt Rudolf de Bruijn op welke manier DAF Trucks met het onderwerp omgaat. Tot slot gaat Kees Halm (FME) in op de door FME ontwikkelde PSA-scan en staat hij stil bij enkele arbo-actualiteiten.

13:15 uur | Ontvangst
13:20 uur | NLA-toelichting op onderzoeksresultaten
14:05 uur | Rudolf de Bruijn over de praktijk bij DAF Trucks
14:35 uur | Kees Halm FME-PSA-scan en actualiteiten
15:05 uur | Vragenronde en afsluiting
15:15 uur | Einde

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten