arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Cultuur in verandering

FME College
Exclusief voor leden

Deze workshop geeft je vanuit diverse invalshoeken nieuwe inzichten in je bedrijfscultuur. Je krijgt praktische handvatten hoe je cultuur kunt verbinden in thema's van je organisatie: strategie, HR-beleid, leiderschap, continu ontwikkelen en cultuurinterventies.

Meerwaarde van cultuurverandering

Bij veranderingstrajecten gaat het nauwelijks expliciet over cultuur, terwijl dit juist essentieel is. In het licht van de vele technische, economische en maatschappelijke veranderingen die jouw organisatie raken, kan cultuur veel opleveren op het gebied van samenwerking, intern ondernemerschap, wendbaarheid en innovatie. Meer ownership lager in de organisatie, levert meer wendbaarheid op, door continu te verbeteren en leren. Een bedrijfscultuur vergt onderhoud en is ook zeker te veranderen.

De functie van bedrijfscultuur en hoe dit te veranderen

Een bedrijfscultuur bestaat uit normen en waarden, gedrag, onderlinge relaties, rituelen, leiderschap en vaardigheden. In deze workshop maken we een uitstapje naar de culturele antropologie en delen we onze ervaringen. Vanuit diverse cultuuropvattingen geven we je in hoofdlijnen inzicht in

  • De belangrijkste elementen van cultuur
  • De verschillende ‘levensfases’ van de organisatie met de daarbij best passende cultuur
  • Hoe je cultuur kunt verbinden in thema’s van je organisatie: strategie, HR beleid, leiderschap, continu ontwikkelen en cultuurinterventies.

Vertrouwen en veiligheid: essentie van cultuurverandering

Tijdens de workshop worden onderstaande vragen behandeld en beantwoord:

  • Hoe kan cultuur bijdragen aan meer samenwerking, intern ondernemerschap, drang tot innoveren?
  • Waarom worden onze visie, missie en strategie niet doorleefd op de werkvloer?
  • Hoe creëren en behouden wij een open en veilige cultuur (geen ’angst’-cultuur)?
  • We hebben een internationale moeder en worden geacht niet af te wijken. Hoe creëer ik eigenheid en sluit ik toch aan in het grotere geheel?
  • We zijn sterk groeiend. Hoe ontwikkel ik onze organisatie qua cultuur en hoe neem ik medewerkers mee in deze groei?
  • Hoe betrekken we de bedrijfscultuur bij een heroriëntatie van onze organisatie? Bijvoorbeeld na een reorganisatie.
  • Hoe onderhouden we de organisatiecultuur nu we elkaar minder live zien?

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten