arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De nieuwe FME-Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 2022

FME College
Exclusief voor leden

Door het volgen van deze workshop beschikken jij en jouw medewerkers - die direct en indirect met de voorwaarden te maken hebben - over voldoende kennis en inzicht over de leveringsvoorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FME zijn vernieuwd. De 2022-editie vervangt die van 2010. In deze nieuwe voorwaarden is rekening gehouden met actualiteit, de laatste rechtspraak, nieuwe inzichten en wensen van leden.

Nieuw

Tijdens de workshop komen de nieuwe bepalingen aan de orde. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de nieuwe definitie van het begrip “product” en op bepalingen die specifiek betrekking hebben op software in producten, zoals licenties, broncodes en updates.

Verder zijn de bepalingen omtrent beperking van aansprakelijkheid van de leverancier in geval van te late levering of ondeugdelijke levering uitgebreid en verduidelijkt. Bij te late of ondeugdelijke levering ben je volgens de wet aansprakelijk voor alle schade van de klant, dus ook voor zijn gevolgschade. Denk aan winstderving en verlies van contracten en klanten. Deze gevolgschade kan een veelvoud zijn van de opdrachtsom. Door gebruik van de FME-leveringsvoorwaarden ontsnap je aan deze consequenties. Je blijft wel aansprakelijk voor het wegnemen van de gebreken, d.w.z. tot 6 maanden na levering.

Verder zijn de bepalingen omtrent montage en overnametests uitgebreid. En door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne was er aanleiding tot verduidelijking van de overmachtsclausule. Naast oorlog en oorlogsgevaar worden nu ook pandemieën, cybercrime, storing van internet en beperkte beschikbaarheid van energie nadrukkelijk als overmacht gekwalificeerd. Eigenlijk niet nodig, maar met deze verduidelijking hoeft daar geen enkele discussie met de klant over te worden gevoerd.

Met de vernieuwde FME-leveringsvoorwaarden beschik je over een geschikte tekst om je rechten en plichten bij de verkoop van je producten en diensten vast te leggen. Het is belangrijk om van de nieuwe bepalingen op de hoogte te zijn. Daar is de workshop voor bedoeld.

Spelregels

Het gebruik van de nieuwe FME-verkoop- en -leveringsvoorwaarden is letterlijk van levensbelang voor de continuïteit van je bedrijf. Maar dan moet je ze wel goed van toepassing verklaren. Anders heb je er niks aan. Tijdens de workshop komen de spelregels voor het goed van toepassing verklaren van algemene voorwaarden ook aan de orde.

Programma en werkwijze

Tijdens de workshop worden behandeld:

  • nieuwe bepalingen in de FME-voorwaarden;
  • uitleg over de spelregels voor de juiste van toepassing verklaring van de algemene voorwaarden.

De opzet van de workshop is interactief. Deelnemers gaan aan de hand van praktijkcases zelf aan de slag met het interpreteren van de voorwaarden en toepassing hiervan in de praktijk.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten