arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Douane awareness

FME College
Exclusief voor leden

Doe je internationaal zaken en misschien sinds kort ook met het Verenigd Koninkrijk? Dan heb of krijg je te maken met douanezaken. Afhankelijk van de gekozen ICC Incoterms® ben je als bedrijf verantwoordelijk voor de invoer en uitvoer van de goederen. Goed inzicht in de werkwijze van de douane en in de verschillende douaneprocedures is voor een internationaal georiënteerd bedrijf van belang. Ook al heb je douaneformaliteiten uitbesteed aan een externe partij blijf je in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Inleiding

Bedrijven die handelen met het buitenland krijgen in de meeste gevallen te maken met de douane. Door de Brexit dus ook als je in 2022 zakendoet met het Verenigd Koninkrijk. De douane controleert de goederen en zorgt voor oponthoud is iets wat vaak wordt gedacht en gezegd. Uiteraard controleert de douane de goederen want er kan invoerrecht verschuldigd zijn, de goederen kunnen vergunningplichtig zijn en in sommige gevallen mogen de goederen het land helemaal niet in. Of deze zaken voor oponthoud zorgen heb je deels zelf in de hand.

Geld besparen

Als alle douanezaken goed geregeld zijn en je op de hoogte bent van de verplichtingen kan het proces een stuk soepeler verlopen. Naast het verplichte karakter van aangifte doen, vergunningen aanvragen, kan je door de juiste douaneregelingen toe te passen erg veel geld besparen. Zaken als oorsprong, tijdelijke in- uitvoer, AEO, indeling van goederen en de juiste contacten zijn van groot belang voor een soepele internationale transactie.

Programma

  • Taken douane VGEM
  • Uitbesteden of niet
  • Oorsprong
  • AEO
  • Regelingen
  • Dual use
  • Tijdelijke invoer/uitvoer
  • Soorten aangiften
  • Indeling van goederen
  • Informatiebronnen

De workshop wordt uitgevoerd door evofenedex.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten