arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Intellectueel eigendom

Online workshop/training

Alles weten wat je moet regelen bij productontwikkeling.

Inleiding

Als je opdracht geeft om een nieuw product of software te ontwikkelen. Wie heeft daar dan de (intellectuele eigendoms-)rechten op? Jij als opdrachtgever die betaalt voor de ontwikkeling? Of de opdrachtnemer die ontwikkelt? En als je een machine levert met een sensor die data verzamelt. Van wie zijn dan die data? Wat zijn de wettelijke regels en wat moet je zelf regelen?

Wil je in de technologische industrie succesvol zijn, moet je blijven innoveren. Dat kan op verschillende manieren. Sommige bedrijven ontwikkelen zelf nieuwe producten en diensten. Andere bedrijven werken samen met kennisinstellingen en weer andere bedrijven ontwikkelen gezamenlijk. Soms geven bedrijven opdracht tot productontwikkeling.

Wie zich bezig houdt met innovatie krijgt vroeg of laat te maken met intellectueel eigendom. Als je in een product of dienst hebt geïnvesteerd, wil je de rechten daarop hebben. Je wilt zeker niet dat anderen dit zomaar kunnen gebruiken of kopiëren. En machinedata die je hebt verzameld door een sensor wil je voor nieuwe ontwikkelingen kunnen gebruiken zonder dat iemand anders de data claimt.

Jouw opbrengsten

Tijdens deze workshop komen onder meer aan de orde:

  • intellectuele eigendomsrechten op grond van de wet, zoals octrooirecht en auteursrecht, in relatie tot productontwikkeling;
  • de nieuwe wet bescherming bedrijfsgeheimen en wat je moet regelen om voor bescherming in aanmerking te komen;
  • diverse overeenkomsten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, ontwikkelings- en licentieovereenkomsten en overeenkomsten over data.
Sluiten