arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Klachtenbehandeling ISF-functiewaardering

FME College
Exclusief voor leden

Na de training Klachtenbehandeling ISF (= Integraal Systeem Functiewaardering) kun je een goede inschatting maken en advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht over functiewaardering en over de procedure van afhandeling daarvan.

Inleiding

Is je bedrijf bezig met de invoering van functiewaardering, dan mag je discussie en soms ook klachten verwachten. Wanneer is een klacht terecht? Hoe ga je met deze klachten om? Gedurende de trainingsdag leer je om te gaan met klachten in je onderneming over de indeling van functies. We behandelen eerst de theorie en besteden daarna uitgebreid aandacht aan oefeningen en voorbeelden uit de praktijk.

Programma en werkwijze

Je neemt zitting in de beroeps-/klachtencommissie van het bedrijf. De functieomschrijvingen en waarderingen zijn gereed en goedgekeurd. Binnenkort wordt de indeling van de functies in salarisgroepen bekend gemaakt aan de medewerkers. De training is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van klachten over de functie-indeling. Daarnaast is de training gericht op medewerkers die het management van een organisatie adviseren over de procedures rond de klachtenbehandeling en -afhandeling.

Jouw opbrengsten

  • Je begrijpt het begrip functiewaardering;
  • Je krijgt algemene informatie over ISF;
  • Je maakt kennis met de cao-artikelen betreffende ISF;
  • Je maakt kennis met de procedure en regels bij de behandeling van interne klachten;
  • Je krijgt voorbeeldreglementen en voorbeeldbrieven;
  • Je ervaart de praktijk via het rollenspel ‘hoe behandelen wij een klacht’;
  • Je kunt klachten rangschikken, de ontvankelijkheid van een klacht vaststellen en het benaderen ervan bepalen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten