arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Tweedaagse training Leren werken met ISF-functiewaardering

FME College
Exclusief voor leden

Na deze tweedaagse training heb je inzicht in de werking en toepassing van ISF en weet je hoe je de functies binnen je eigen organisatie kunt rangschikken en waarderen.

Functies rangschikken en waarderen via de ISF-systematiek

Zijn de onderlinge verhoudingen van functies binnen jouw organisatie niet (meer) juist? Ontstaat er (steeds meer) rumoer binnen de organisatie over de verdeling van verantwoordelijkheden? Of is jouw organisatie recentelijk onder de werkingssfeer van de cao Metalektro komen te vallen en dien je ISF te implementeren?

Mogelijk staat implementatie of actualisatie van het functie- en/of salarisgebouw binnen jouw organisatie op de planning.

Wil je inzicht krijgen in de wijze waarop je functies via de ISF systematiek beoordeelt en waardeert? Of ben je lid van de functiewaarderingscommissie en vraag je je af op welke onderdelen van een functie je moet letten bij het bepalen van een indeling?

Tijdens de training word je geleerd om de zwaarte en onderlinge verhoudingen van functies binnen je eigen organisatie te bepalen. In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan functiewaarderingskenmerken en de toepassing van het ISF systeem. Dit zodat je in staat bent om de ISF systematiek binnen jouw organisatie binnen de geldende kwalitatieve normen te implementeren of actualiseren.

De nadruk van de training ligt op het leren waarderen van functies, maar daarnaast wordt er ook stil gestaan bij de te volgen projectaanpak en relevante cao artikelen.

Jouw opbrengsten

  • Je begrijpt wat functiewaardering is en hebt zicht op de belangrijkste onderdelen van de ISF systematiek.
  • Je kunt functies via de ISF systematiek waarderen.
  • Je kunt functiebeschrijvingen beoordelen op volledigheid, kwaliteit en de toepasbaarheid voor het waarderen conform de ISF systematiek.
  • Je kunt de onderdelen benoemen die van belang zijn bij invoering en actualiseren van het functiegebouw.
  • Je weet welke artikelen uit de cao Metalektro betrekking hebben op de ISF systematiek en wat dit vraagt voor jouw organisatie.

De twee trainingsdagen vinden aaneensluitend plaats op:

  • 17 en 18 juni 2024 in Asperen
  • 26 en 27 september 2024 in Bunnik
  • 20 en 21 november 2024 in Vught

De twee trainingsdagen zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur. De training is exclusief overnachting.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten