arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nieuwe Orgalim-voorwaarden voor wereldwijde export

FME College
Exclusief voor leden

In de sector van de technologische industrie maken heel veel Europese leveranciers voor hun wereldwijde export gebruik van de Orgalim-voorwaarden, de S 2012. Samenwerking van 15 juristen in de Orgalim-juridische werkgroep heeft een update van de Orgalim-voorwaarden opgeleverd, de S 2022, waarbij rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen en behoeften uit de praktijk. Belangrijke aanpassingen zijn een specifieke regeling voor de intellectuele eigendom, ook voor ‘embedded software’, voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en een strakkere definitie van ’gross negligence’.

Na 10 jaar nieuwe Orgalim-leveringsvoorwaarden voor wereldwijde export

Tijdens de workshop passeren alle belangrijke aandachtspunten van de nieuwe voorwaarden de revue.

Belangrijk voordeel van de Orgalim-voorwaarden is dat een leverancier zijn potentiële klanten niet hoeft te benaderen met zijn eigen voorwaarden. Die zijn voor de klant op voorhand verdacht, want ze zijn opgesteld door de leverancier, voor de leverancier. Dat is tenminste de beleving van de klant. Orgalim vertegenwoordigt de bedrijven in onze sector, ongeacht hun hoedanigheid van leverancier of afnemer. De Orgalim-voorwaarden zijn daarom afkomstig ‘uit onverdachte hoek’ en worden daarom veel sneller door klanten geaccepteerd.

Een ander voordeel is dat de Orgalim-voorwaarden zijn opgesteld door juristen uit vele West-Europese landen. De juridische oplossingen zijn daarom getoetst aan het recht van al die landen. Daarmee mag er per saldo vanuit worden gegaan dat de Orgalim-voorwaarden over de hele wereld kunnen worden toegepast. De praktijk van de afgelopen 30 jaar heeft bewezen dat dit ook zo is. En last but not least, de Orgalim-voorwaarden zijn in verschillende talen beschikbaar.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten