arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Online Meet ups STERK Werkgeverschap

Samen leren

Op 9 april was het STERK-event. Tijdens de workshops en na afloop is nog veel uitgewisseld over hoe het veranderen in de praktijk vorm te geven. Velen van jullie hebben aangegeven hierover onderling ervaringen te willen delen. Hoe pakt ieder uitdagingen concreet aan in zijn/haar bedrijf? Op 30 mei organiseren we daarom online meet ups. In kleine groepjes van 4-8 personen kun je zelf jouw vraag op de thema’s voorleggen aan vakgenoten uit andere bedrijven. Zij denken met je mee en geven aan hoe zij het aanpakken. Jij denkt met hen mee. ‘Samen weten we meer’!

Aanmelden

De meet ups duren maximaal 2 uur en vinden via Teams plaats. Uitgangspunt: delen in openheid en vertrouwen. Dat wat gedeeld wordt blijft in deze groep. 

Programma

Er zijn twee momenten gepland, waardoor je dus aan een of twee meet ups kan deelnemen. Twee meet ups zijn parallel in de ochtend van 9:00 - 11:00 uur. En in de middag is er ook nog een meet up van 15:00 - 17:00 uur. Alle drie hebben ze een ander thema. Wij modereren de sessie zodat ieder aan het woord komt. Ieder krijgt 10 á 15 minuten tijd om zijn vraag voor te leggen aan de groep en de suggesties van de anderen die daarop volgen. Je hoeft geen sheets te maken: je vraag deel je mondeling.

Meet ups

We organiseren 3 meet ups over de volgende thema’s:

Ochtend (9:00 - 11:00 uur)

  1. Hoe zorgen we ervoor dat veranderen iets van directie, management en leidinggevenden is (in plaats van het ‘feestje’ van HR)?
    Welke rol(len) hebben HR, MT/directie, leidinggevenden en medewerkers idealiter in een veranderproces? Wat ervaren we in de praktijk? Welke valkuilen en succesfactoren komen we tegen? Wat kunnen we in gang zetten om er een gezamenlijk ‘feestje’ van te maken?
  2. Hoe geef je als HR effectief vorm aan groei van de organisatie?
    Bij groei van de organisatie, van klein naar groter, worden andere behoeften en noden zichtbaar. Hoe begeleiden we de organisatiegroei op een effectieve manier vanuit HR? Waar loopt de organisatie mogelijk tegenaan? Hoe gaan we om met aspecten zoals cultuur? Welke aanpak en rol(len) kiest HR in de verschillende fasen van groei?   

Middag (15:00 - 17:00 uur)                                                                        

  1. Hoe realiseren we concreet ander gedrag in de organisatie (in plaats van mooie intenties zonder daden)?
    Hoe zorgen we ervoor dat we het met z’n allen daadwerkelijk anders gaan doén! Wat zijn technieken, instrumenten en afspraken die effectief zijn? Wat ervaren we in de praktijk? Welke valkuilen en succesfactoren komen we tegen? Welke rol(len) hebben HR, MT/directie, leidinggevenden en medewerkers idealiter in gedragsverandering?
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten