arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Opfrisdag Arbeidsrecht

FME College
Exclusief voor leden

Issues die om een diepgaande basiskennis van wet- en regelgeving vragen. Op basis van deze kennis ben je beter in staat alle facetten van de functie van HRM-professional te overzien en zelf actie te ondernemen.

Inleiding

De voor de HR-professionals relevante wetgeving is de laatste jaren erg uitgebreid en complexer geworden. Zij moeten beschikken over een brede kennis, variërend van medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, re-integratiewetgeving, no risk polis tot individueel en collectief ontslagrecht tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw opbrengsten

De HR-professionals worden dagelijks geconfronteerd met talloze nieuwe onderwerpen en voorvallen. Zij worden dan geacht te weten hoe te handelen of juist niet over onderstaande vragen:

 • Hoe moet ik mij opstellen richting de Arbeidsinspectie na een ongeval;
 • Ben ik verplicht gelijk openheid van zaken te geven;
 • Welke mogelijkheden kent de cao en arbeidstijdenwetgeving voor uitbreiding van de werkzaamheden;
 • Hoe moet ik een sollicitant screenen onder de AVG;
 • Hoe leg ik wangedrag of disfunctioneren vast;
 • Wat als een werknemer minder wil gaan werken;
 • Welke rechten gelden er bij calamiteitenverlof;
 • Hoe handel ik in geval van overtreding van een werknemer van re-integratievoorschriften;
 • Heb ik mijn interne regelgeving zoals een huishoudelijk reglement en internetcode op orde;
 • Moet ik mensen met mogelijkheden in dienst gaan nemen;
 • Wat als er gestaakt wordt maar de meeste werknemers willen doorwerken;
 • Wat als een werknemer schade veroorzaakt;
 • Wat als een ander veroorzaakt dat mijn werknemer niet kan werken;
 • Is er een stappenplan bij een hanteren van een conflictsituatie;
 • Hoe voorkom ik een loonsanctie;
 • Hoe werkt de WGA als de werknemer in dienst blijft.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.