arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Opfrisdag Arbeidsrecht

FME College
Exclusief voor leden

Issues die om een diepgaande basiskennis van wet- en regelgeving vragen. Op basis van deze kennis ben je beter in staat alle facetten van de functie van HRM-professional te overzien en zelf actie te ondernemen.

Inleiding

De voor de HR-professionals relevante wetgeving is de laatste jaren erg uitgebreid en complexer geworden. Zij moeten beschikken over een brede kennis, variërend van medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, re-integratiewetgeving, no risk polis tot individueel en collectief ontslagrecht tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw opbrengsten

De HR-professionals worden dagelijks geconfronteerd met talloze nieuwe onderwerpen en voorvallen. Zij worden dan geacht te weten hoe te handelen of juist niet over onderstaande vragen:

 • Hoe moet ik mij opstellen richting de Arbeidsinspectie na een ongeval;
 • Ben ik verplicht gelijk openheid van zaken te geven;
 • Welke mogelijkheden kent de cao en arbeidstijdenwetgeving voor uitbreiding van de werkzaamheden;
 • Hoe moet ik een sollicitant screenen onder de AVG;
 • Hoe leg ik wangedrag of disfunctioneren vast;
 • Wat als een werknemer minder wil gaan werken;
 • Welke rechten gelden er bij calamiteitenverlof;
 • Hoe handel ik in geval van overtreding van een werknemer van re-integratievoorschriften;
 • Heb ik mijn interne regelgeving zoals een huishoudelijk reglement en internetcode op orde;
 • Moet ik mensen met mogelijkheden in dienst gaan nemen;
 • Wat als er gestaakt wordt maar de meeste werknemers willen doorwerken;
 • Wat als een werknemer schade veroorzaakt;
 • Wat als een ander veroorzaakt dat mijn werknemer niet kan werken;
 • Is er een stappenplan bij een hanteren van een conflictsituatie;
 • Hoe voorkom ik een loonsanctie;
 • Hoe werkt de WGA als de werknemer in dienst blijft.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten