arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Opfrismiddag Verlofregelingen

Tijdens de workshop word je bijgepraat en handreikingen gegeven bij de behandeling van verlofverzoeken. In een zoektocht aan de hand van een uitgebreide casus gecombineerd met eigen praktijkervaringen komen alle verlofvormen aan de orde. Daarbij gaan we in op zowel de wettelijke vereisten als op de praktische kant van de beoordeling van een verzoek. In het bijzonder behandelen we de specifieke bepalingen uit de cao’s Metalektro, Metaal en Techniek en Technische Groothandel. Na afloop van de workshop ben je bekend met de regelgeving omtrent verlof en kan je die toepassen.

Inleiding

Als werkgever heb je te maken met vele vormen van verlof: van een vakantiedag tot zorgverlof, van zwangerschapsverlof via kraamverlof tot ouderschapsverlof. Wie heeft niet te maken met deeltijdverzoeken, verlofvragen van mantelzorgers of andere varianten van vrijaf? Recente nieuwe ontwikkeling is het uitgebreide geboorteverlof.

Programma en werkwijze

  • Plenaire behandeling stof en behandeling casus 1, onder meer sollicitatieverlof, huwelijk, calamiteitenverlof, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen
  • Plenaire behandeling stof en behandeling casus 2, onder meer kraamverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, doktersbezoek, ouderschapsverlof
  • Plenaire behandeling stof en behandeling casus 3, onder meer deeltijdverzoeken, kortdurend- en langdurend zorgverlof, overlijden
Sluiten