arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Preventiemedewerker

FME College
Exclusief voor leden

Na een succesvolle afronding van deze meerdaagse training ontvang je het Certificaat Preventiemedewerker. Je kunt een RIE opstellen of ondersteunen hierbij en coördineren bij het uitvoeren van het plan van aanpak. Je adviseert de ondernemingsraad of personeelsvereniging en werkt effectief met ze samen.

Inleiding

Heeft je bedrijf meer dan 25 medewerkers, dan stelt de Arbowet een preventiemedewerker verplicht, die de werkgever bijstaat bij de uitvoering van preventietaken:

 • Meewerken aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (afgekort: RIE);
 • Meewerken aan en uitvoeren van de maatregelen uit de RIE;
 • Samenwerken met en adviseren van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Jouw opbrengsten

Je wordt de spin in het Arbo-web binnen je organisatie. Je krijgt hiertoe volop inhoudelijke kennis aangereikt. We besteden veel aandacht aan je rol als preventiemedewerker

 • Je kunt zelfstandig Arbo-knelpunten binnen het bedrijf herkennen;
 • Je kunt sturend en coördinerend optreden bij de aanpak daarvan en het zoeken naar oplossingen;
 • Je beschikt over een actuele aanvulling op de RIE met de eisen die aan de preventiemedewerker worden gesteld;
 • Heb je je tijdens het hele programma actief ingezet en de bestaande RIE ter commentaar aangeboden, dan ontvang je na de terugkomdag een certificaat.

Programma en werkwijze

 • Hoofdlijnen Arbowet
 • Arbocatalogus
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie, het plan van aanpak en je taak als preventiemedewerker
 • Hoe handel je bij Arboknelpunten als geluid, fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), machineveiligheid, lasrook en beeldschermwerk
 • Adviesvaardigheden waaronder voorlichting geven, communiceren met het management, beïnvloeden en onderhandelen en omgaan met weerstand
 • Samenwerken met en adviseren van de ondernemingsraad: de Arbowet en de WOR, je rol in relatie tot medezeggenschap
 • Praktijkopdracht: je eigen RIE

De meerdaagse training vindt plaats op:

 • 07 november 2024 van 13.00 uur tot 19.30 uur met aansluitend een diner en overnachting
 • 08 november 2024 van 09.30 uur tot 17.00 uur (voor het starttijdstip een ontbijt)
 • 28 november 2024 van 09.00 uur tot 13.00 uur inclusief een lunch
 • Deze training is inclusief overnachting.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten