arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Resultaatgerichte functieomschrijvingen maken

FME College
Exclusief voor leden

Na deze tweedaagse training ben je in staat om de kern van de functie te achterhalen en goed weer te geven in resultaatgerichte functieomschrijvingen.

Inleiding

Heeft jouw organisatie behoefte aan een set functiebeschrijvingen die kort en bondig, helder en resultaatgericht zijn? Een goede functieomschrijving is het halve werk.

Programma en werkwijze

Tijdens deze twee (niet opeenvolgende) dagen leer je resultaatgerichte functieomschrijvingen op te stellen. Hierbij wordt veel aandacht besteed voor welk doel de functieomschrijvingen dienen, hoe je de benodigde informatie verkrijgt en je inzicht krijgt in de minimale benodigde informatie passend bij de doeleinden waarvoor je de functieprofielen gaat gebruiken.

Op de eerste dag gaan we op een interactieve manier met elkaar aan de slag om een functieprofiel op te stellen. Aan de hand van theorie gaan we in de praktijk oefenen met functie interviews zodat je aan het eind van de dag een eerste functieprofiel hebt opgesteld. Aan het eind van de eerste dag krijg je een huiswerkopdracht mee: Stel een functieprofiel op vanuit jouw eigen organisatie. Op de tweede dag bespreken we gezamenlijk de gemaakte huiswerkopdrachten, staan we stil bij de mogelijkheid hoe loopbaanpaden in functieprofielen weer te geven en nemen we je mee in een aantal aandachtspunten die je in het proces van beschrijven kan tegenkomen.

Jouw opbrengsten

  • Je focust je op het vaststellen van het doel van een functie;
  • Je overziet hoe een functie zich verhoudt ten opzichte van andere rollen in je bedrijf;
  • Je weegt mee hoe een functie bijdraagt aan het resultaat van de organisatie.

Drie weken na de eerste trainingsdag vindt de tweede trainingsdag plaats:

  • 10 oktober en 31 oktober 2024 in Bunnik

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten