arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Schulden op de werkvloer

FME College
Exclusief voor leden

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens heeft te maken met ernstige financiële problemen en circa 62% van de werkgevers heeft te maken met werknemers met financiële problemen. Deze problemen hebben een grote impact op iemands leven en dit kan ook gevolgen hebben voor de werkgever.

Gevolgen

Financiële problemen kunnen onder andere leiden tot stress en piekeren, wat zo zijn weerslag kan hebben op de werkvloer. Werknemers met financiële problemen zijn vaker ziek en minder productief. Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarom is het zaak de problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Door alert te reageren op signalen kan erger worden voorkomen of zelfs de problemen worden opgelost samen met de werknemer.

Loonbeslag

Het merendeel van de werkgevers ontdekt echter pas dat een werknemer financiële problemen heeft als beslag wordt gelegd op het loon van de werknemer. Hoe werkt loonbeslag? Welke verplichtingen heb je als werkgever? Hoe hoog is de beslagvrije voet? En welke informatie is er nodig voor de juiste berekening en wie moet deze gegevens aanleveren of opvragen?

Jouw opbrengsten

Na deze online module van twee uur heb je concrete handvatten over hoe om te gaan met schulden op de werkvloer. Je leert onder andere meer over:

  • Oorzaken en gevolgen voor werknemer en werkgever;
  • Signaleren van financiële problemen;
  • Loonbeslag en de beslagvrije voet;
  • Hoe je de beslagvrije voet kunt berekenen
  • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten