arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

FME College
Exclusief voor leden

Issues die om een goede basiskennis van wet- en regelgeving vragen. Op basis van deze kennis ben je beter in staat alle facetten van de functie van HRM-professional of Kwaliteitsmedewerker te overzien en zelf de nodige actie te ondernemen.

Inleiding

Ieder bedrijf krijgt er helaas vroeg of laat mee te maken: een medewerker raakt gewond of overlijdt door en tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden. Valgevaar is één van de meest voorkomende oorzaken van een ongeval. De Arbeidsinspectie komt dan in beeld en als werkgever krijg je eventueel later te maken met een aansprakelijkstelling door het slachtoffer of diens nabestaanden.

Jouw opbrengsten

De wetgeving (bestuurlijk en civielrechtelijk) waarmee de HR-professional of directie te maken krijgt is complex en uitgebreid en veel vragen en problemen komen dan aan de orde. Zij worden geacht kennis en vaardigheden te hebben over de volgende vragen:

 • Een medewerker stoot zijn hoofd en is kort bewusteloos. Moet ik dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie?
 • Wanneer ben ik verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) op te stellen? Is hier een model van? Wat moet er allemaal in komen te staan en hoe weet ik of de opgestelde RIE nog actueel is?
 • Tijdens een personeelsuitje wordt een collega bij het karten aangereden door een andere collega en wordt opgehaald door een ambulance. Moet ik dit melden? Ben ik aansprakelijk?
 • Moet ik altijd meewerken aan mijn eigen veroordeling als bedrijf door de Nederlandse Arbeidsinspectie om alle gewenste informatie te verstrekken?
 • Wat voor rechten heb ik als werkgever tijdens een onderzoek door de Nederlandse Arbeidsinspectie en welke bevoegdheden heeft deze instantie precies?
 • Heeft de Ondernemingsraad nog een bepaalde rol in de Arbeidsomstandighedenwetgeving?
 • En wat als mijn vanuit huiswerkende medewerker thuis of onderweg een ongeval overkomt? Hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid als werkgever?
 • Wat zijn de nu de meest voorkomende ongevallen die onder de Arbeidsomstandighedenwetgeving vallen en met welke sancties moet ik rekening houden?
 • Ben ik ook verantwoordelijk als mijn medewerker een ongeval krijgt op weg naar de eerste klant of op weg naar kantoor?
 • Welke mogelijkheden heb ik om mijn medewerkers preventief of incidenteel te laten controleren op alcohol, drugs of medicijngebruik?
 • Hoe toetst en beoordeelt een civiele rechter een aansprakelijkstelling door een werknemer?
 • Ben ik ook verantwoordelijk voor het welzijn van een ZZP’er, een uitzendkracht of een willekeuriger bezoeker?
 • Wanneer kan ik strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden?
 • Wat is de rol van de bedrijfsarts, preventiemedewerker en BHV’er binnen dit geheel?
 • Hoe zit het met het opzetten van beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie en pesten binnen de onderneming?
 • Wanneer moet ik een vertrouwenspersoon aanstellen?

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten