arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

FME College
Exclusief voor leden

Leer wanneer en hoe arbeidsvoorwaarden (individueel en collectief) gewijzigd kunnen worden!

  • Binnen onze onderneming krijgen sommige werknemers van oudsher vergoeding, kunnen wij dit stopzetten?
  • Onze collega werkte steeds in de ploegendienst. Wij willen het rooster wijzigen, kan dat?
  • Wij hebben een vacature op een andere vestiging die wij niet vervuld krijgen. Kunnen wij een werknemer vragen van vestiging te veranderen?
  • Wij moeten verplicht een (andere) cao gaan toepassen, kunnen wij dat zomaar doen?
  • De ondernemingsraad heeft al ingestemd het met wijzigen van de arbeidstijdenregeling, kan de werknemer de wijziging dan nog tegenhouden?
  • Wij gaan een nieuw personeelshandboek invoeren. Alle werknemers stemmen daar mee in, behalve een klein aantal werknemers, wat kunnen wij doen?

Al deze vragen hebben één ding gemeen: het gaat allemaal om het wijzigen van arbeidsvoorwaarden van werknemers. Soms ben je als werkgever verplicht om andere arbeidsvoorwaarden toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht toepassen van een andere cao. Bijvoorbeeld als de onderneming door groei overgaat van de cao Metaal en Techniek, naar de cao Metalektro. In andere situaties ben je niet verplicht maar is het wel wenselijk om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het samengaan van twee ondernemingen. Het is dan niet praktisch om twee sets arbeidsvoorwaarden te blijven hanteren. Maar de wijziging van arbeidsvoorwaarden kan ook een hele praktische insteek hebben. Denk bijvoorbeeld aan het updaten van een personeelshandboek. Of aan het nu eindelijk eens afscheid nemen van die internetvergoeding of telefoonvergoeding uit de jaren ’90 en overgaan naar een thuiswerkvergoeding.

In al deze (en andere) situaties loop je tegen het probleem aan dat je de arbeidsvoorwaarden van werknemers wilt wijzigen. Soms is dit op collectief niveau, soms is dit op individueel niveau. Maar wanneer mag je nu wel en wanneer mag je nu niet deze arbeidsvoorwaarden wijzigen? En hoe ga je te werk als je deze arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen?

Dit en meer wordt besproken tijdens de workshop Wijziging van arbeidsvoorwaarden. Tijdens deze workshop wordt uitgelegd welke methode je kunt gebruiken om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te wijzigingen. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer je wel en wanneer je niet kunt overgaan tot het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Ook wordt besproken hoe om te gaan met werknemers die zich verzetten tegen een voorgenomen wijziging, of werknemer die zelf om een wijziging van hun arbeidsvoorwaarden vragen. Met behulp van een aantal casus komt de materie tot leven en leer je hoe te werk te gaan als er vragen spelen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten