arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Zonder dossiervorming geen ontslag

FME College
Exclusief voor leden

Het doel van de workshop is om zo praktijkgericht mogelijk in te gaan op de problemen die concreet binnen jouw onderneming spelen op het gebied van Dossieropbouw onder Wwz en WAB.

Inleiding

Onder de Wet Werk en zekerheid (Wwz) was het bijna onmogelijk om een werknemer zonder goed dossieropbouw te ontslaan. Wordt het nu onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) weer wat makkelijker? In deze workshop wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Soms functioneert een werknemer niet op het niveau zoals je dat van hem of haar mag verwachten. Het is dan belangrijk om te weten hoe je als leidinggevende moet handelen om een werknemer wel op het gewenste niveau te kunnen laten werken. Daarbij is voor jou als werkgever de opbouw van een goed personeelsdossier van groot belang. In het dossier moet aantoonbaar gemaakt worden dat de werknemer een verbetertraject is aangeboden, dat er een passend scholingsaanbod is gedaan en dat er geen mogelijkheden zijn voor overplaatsing. Zonder een goede dossieropbouw krijg je als werkgever geen ontbinding meer.

Programma en werkwijze

  • Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met een werknemer die altijd weigert beschermingsmiddelen te dragen bij het uitvoeren van zijn werk, of met de werknemer die regelmatig te laat komt?
  • Hoe moet je handelen richting werknemers die de procedureregels bij ziekmelding aan hun laars lappen, of die hun werk zo slordig verrichten dat er schade voor het bedrijf ontstaat?
  • Wat moet je doen met een werknemer die in zijn werk niet meer meekomt?
  • Moet je je nog inspannen om deze werknemers in dienst te houden, of kun je volstaan met het streven naar ontslag?
  • Hoe schrijf je een waarschuwingsbrief?
  • Hoe ziet een verbetertraject eruit en hoe leg je dat vast?

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten