arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Auditorium

Onze technische universiteiten zijn belangrijke kennispartners in internationale, technologische innovatie-ecosystemen, waarin ze samenwerken met hightechbedrijven. FME zet zich ervoor in dat de technische opleidingen goed aansluiten bij de huidige en toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. We moeten af van de fixus voor technische opleidingen én de bekostiging voor deze opleidingen moet substantieel omhoog. Het blijft van groot belang dat de technische universiteiten het broodnodige internationale talent kunnen blijven aantrekken en dat er een gebalanceerd kennisveiligheidsbeleid gevoerd wordt op basis van daadwerkelijke risico’s.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten