arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Internationale studenten weren schadelijk voor Nederland

21 april 2023
Auditorium

FME is verheugd dat de brief van de minister van Onderwijs het belang van de Internationalisering in het Hoger onderwijs onderschrijft en de bijzondere positie van de tekortsectoren daarbij onderkent. Als het gaat om de inrichting van een regie-orgaan Internationalisering Hoger Onderwijs, denkt FME graag mee en ziet daarbij een belangrijke rol voor werkgevers in de technologische industrie.

Substantiële bijdrage aan onze economie en samenleving

Internationale studenten die in Nederland blijven na hun studie leveren een substantiële bijdrage aan onze economie en samenleving. Deze studenten weren, is niet alleen schadelijk voor de uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Om mee te blijven doen in de wereldtop en de neergaande spiraal in aantallen afgestudeerden in bèta- en techniekopleidingen en de achterblijvende arbeidsproductiviteit te keren, is het aantrekken en behouden van technische kennis en vakmanschap uit binnen- én buitenland van cruciaal belang. Nederland heeft al jarenlang een groot tekort aan (bèta-)technisch opgeleiden. Met het wegvallen van internationale studenten lopen deze tekorten in de tekortsectoren nog veel harder op dan momenteel geraamd. Daarmee komen niet alleen de bedrijven die zwaar leunen op technici in gevaar, maar ook de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland.

We hebben iedereen nodig

Een wervingsstop op het gebied van technische opleidingen doorkruist tegelijkertijd ook ander kabinetsbeleid ten aanzien van de huidige arbeidsmarktkrapte. Als we de noodzakelijke transities waar we voor staan in Nederland willen laten slagen, hebben we iedereen nodig. Ook het internationale talent. Deze visie wordt breed gedragen door de innovatieclusters van Nederland.

> Lees de brief van de minister van OCW

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten