arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Fedet

FME Branchevereniging

De Federatie Elektrotechniek (Fedet) is dé belangenbehartiger van én voor ondernemers in de elektro- en installatietechnische toeleveringsindustrie. Fedet bundelt de krachten om de belangen en inzichten van de meer dan 150 leden, actief in de marktsectoren Industrie, Gebouwde Omgeving en de Energie-infrastructuur te behartigen. Daarmee is Fedet een integraal gesprekspartner voor politiek en beleidsmakers. Dankzij de betrokkenheid en inbreng van de leden biedt Fedet beleidsmakers inzicht in de praktijk en kan Fedet krachtig en eenduidig kennis delen en feitelijke informatie overbrengen aan de politiek, beleidsmakers, ketenpartners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders.

Binnen Fedet zijn verschillende expertgroepen (Secties) actief. Hierin werken leden sámen aan de ontwikkeling van hun eigen expertgebied en vormen zij samen een gespecialiseerde kennisorganisatie van waaruit initiatieven, bijeenkomsten en kennisdeling worden georganiseerd. De Fedet-secties zijn: Regelgeving, Normering en Certificering (RNC), Transmissie & Distributiesystemen (T&D), Kabel, Federatie Paneelbouw (FP), Nederlandse Licht Associatie (NLA), Elektrotechnische Groothandel (ETG), Technische Groothandelsfederatie (TGF), 

Toonaangevende Initiatieven die door Fedet met leden geïnitieerd zijn: Met LED kan het, Elektrotechniek.TV, Zo werkt de Groothandel, Brancheplan Verpakkingen

Bezoek de website

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten