arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Stagnerende bouwsector: duurzame keuzes ook noodzakelijk voor technologische industrie

3 oktober 2023
Duurzaam gebouw

FME maakt zich samen met aangesloten brancheverenigingen zorgen om de dreigende malaise in de bouw. Moderne energiezuinige gebouwen en woningen zijn afhankelijk van technische installaties en hoogwaardige materialen voor hun energieprestaties. Daardoor raakt deze economische teruggang ook de technologische industrie. Ondanks een gebrek aan woningen, dreigt de bouwsector volgend jaar met 2,5% te krimpen vanwege de stikstofcrisis.

Op 5 oktober debatteert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving en in week 42 vindt de behandeling van de begroting van het Ministerie van BZK plaats. FME vraagt het kabinet en de politiek in een Kamerbrief om de negatieve effecten van de dreigende economische terugval in de bouw te verminderen.

Materialen én energieprestaties

Concreet vraagt FME samen met de aangesloten brancheverenigingen om de Materiaal Prestatie gebouwen eis (MPG) en het stelsel van wetgeving rond energieprestaties integraal te beoordelen. FME trekt hier samen op met onder andere Binnenklimaat Nederland, Fedet (Federatie Elektrotechniek) en Energy Storage NL, Momenteel kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de best renderende warmtepomp, triple-glas, isolatiemateriaal, slimme ledverlichting of zonnepanelen zwaar meewegen bij de MPG-eis en niet geïnstalleerd worden, terwijl deze materialen en installaties juist nodig zijn voor de energietransitie en het behalen van klimaatdoelen.

Aanbevelingen

FME en de aangesloten brancheverenigingen vragen het kabinet en de politiek om verder de volgende stappen te zetten:

  • Vrijstelling van stikstofeisen voor klimaatinfrastructuur, zoals het elektriciteitsnetwerk. De stikstofrechten die vrijkomen gaan naar de bouw en het verduurzamen van de industrie
  • Gemeenten en provincies moeten aangemoedigd en geholpen worden om keuzes voor het aanwijzen van bouwlocaties te maken. Het Rijk kan haar regierol verder uitbreiden;
  • Steun voor het Aanvalsplan Techniek om het aanbod van technisch personeel te verhogen;
  • Vergunningverlening moet van het slot. Daartoe heeft adviesbureau AT Osborne vorig jaar een rapport geschreven, en goed uit te voeren aanbevelingen gedaan.

Een gebouw of woning gaat gemiddeld 75 jaar mee. Daarmee hebben duurzame keuzes nú, een grote impact op het behalen van klimaatdoelen in de toekomst. Bouwbedrijven moeten in staat worden gesteld om gebouwen volgens de laatste stand van de technologie te bouwen. Bovendien moet regelgeving die conflicteert met klimaatdoelen uit de wereld. Gezien de uitdagingen op de woningmarkt en de urgentie van de stikstofcrisis kan daadkrachtig beleid niet wachten tot na de formatie.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten