arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Hydrogen Guide 2024

Publicatie

Met deze waterstof-exportgids zoekt de Nederlandse waterstofsector naar internationale samenwerkingen en handel. De gids laat het buitenland zien welke ervaringen en oplossingen Nederland kan bieden als het gaat om waterstof. Zo tonen we de innovatiekracht van de Nederlandse waterstofsector. 

Publicatie downloaden

    • FME-leden
      GRATIS
    • Niet-leden
      GRATIS

Het boekwerk is het resultaat van een publiek-private samenwerking binnen het handelsbevorderingsprogramma International Clean Energy Partnership (ICEP) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is samengesteld door RVO en partners FME, Topsector Energie en TKI Nieuw Gas.

Meer over Waterstof

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten