arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Cover cao Metalektro 2022 2024

Toelichting op: Redelijke regelingen

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 10 oktober 2023

Cao-partijen hebben de afspraak gemaakt dat de werkgever een aantal regelingen moet vaststellen. Het gaat om redelijke regelingen voor thuiswerken, voor kosten  woon/werkverkeer en om een stagevergoedingsregeling. Lees een toelichting op die afspraken. 

Meer over Cao Metalektro

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten