arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Cover cao Metalektro 2022 2024

Toelichting op: Redelijke regelingen

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 10 oktober 2023

Cao-partijen hebben de afspraak gemaakt dat de werkgever een aantal regelingen moet vaststellen. Het gaat om redelijke regelingen voor thuiswerken, voor kosten  woon/werkverkeer en om een stagevergoedingsregeling. Lees een toelichting op die afspraken. 

Meer over Cao Metalektro

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.