arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Pensioengevend maken van ploegendiensttoeslag

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 13 maart 2024

Tijdens het pensioenoverleg met vakbonden is gesproken over verschillende onderwerpen die van belang zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers en vakbonden zitten over veel van de onderwerpen die over de overgang gaan op één lijn.

Op donderdag 2 november hebben sociale partners gesproken over onder andere het pensioengevend maken van de ploegendiensttoeslag. Vakbonden vinden dit onderwerp zeer belangrijk. Zij hebben laten weten dat als over dit onderwerp geen afspraak gemaakt wordt, er een blokkade ontstaat voor de rest van de bespreking over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Meer over Pensioen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten