arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Wijziging regeling 'onwerkbaar weer'

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 10 oktober 2023

Per 1 januari 2020 wijzigt de regeling 'onwerkbaar weer'. Hierin staat onder welke voorwaarden werkgevers tijdelijk vrijgesteld kunnen worden van het verbod op werktijdverkorting en werknemers recht kunnen krijgen op een tijdelijke WW-uitkering als niet gewerkt kan worden wegens extreme weersomstandigheden. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.