arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME Smart Working 5-stappenplan

Dienst

Mensen meenemen in technologisch gedreven veranderingen

Medewerkers bepalen het succes van je bedrijf. Hoe neem je je medewerkers mee bij technologische ontwikkelingen? Hoe zorg je voor meer wendbaarheid, door te blijven leren en je continu aan te passen? FME helpt de aangesloten leden om gericht met Smart Working aan de slag te gaan.

Lees hoe we jou in 5 stappen kunnen helpen.

Dé uitdaging voor technologische industrie is om als bedrijf én als medewerker de kansen van nieuwe technologieën maximaal te benutten. Hoe ga je daar mee om als organisatie? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat jouw bedrijfsprocessen, je manier van leidinggeven en je medewerkers klaar zijn voor deze steeds snellere ontwikkelingen? Dat kan door in Smart Working te investeren. Dit is een proces dat je stap voor stap in je bedrijf kunt uitbouwen. FME kan je daarbij helpen.

Smart Working-model

FME heeft een Smart Working-model ontwikkeld. De vier bouwstenen van dit model geven aan op welke gebieden jij jouw organisatie gereed kunt maken voor Smart Working. Door goed en tijdig in Smart Working te investeren, wordt jouw gehele bedrijf wendbaarder en kan het makkelijker inspelen op ontwikkelingen, met aantrekkelijk werk op alle niveaus.

KANSEN PAKKEN MET HET SMART WORKING-MODEL
Smart Working Model
Smart Working Model

Aanpak

Op basis van de vier bouwstenen heeft FME het Smart Working 5-stappenplan ontwikkeld. Met behulp van dit stappenplan helpen wij je inzicht te creëren in de huidige situatie van je bedrijf en de gewenste stip op de horizon: de innovatieve organisatie. Vervolgens stellen we samen met de mensen uit jouw organisatie jullie Smart Working-speerpunten vast en geven we advies over een mogelijke oplossingsrichting, zodat jouw organisatie én medewerkers klaar zijn voor de toekomstige ontwikkelingen.

Het Smart Working 5-stappenplan verloopt als volgt:

 1. Inventarisatie en analyse
  In de eerste stap krijg je inzicht in huidige opvattingen in je organisatie, de innovatiemogelijkheden en -voorwaarden bij leidinggevenden en medewerkers. Dit doen we behulp van een intake, (groeps-)interviews, de Smart Working Scan en een Smart Working Medewerkersonderzoek, waarin de antwoorden van jouw medewerkers worden gebenchmarkt tegen de antwoorden van de ruim 8.000 respondenten in onze database.
 2. Gap- en draagvlakanalyse MT
  In deze stap stellen we de 'gap' vast tussen de huidige situatie en de gewenste stip op de horizon: een wendbare en innovatieve organisatie. In twee MT-sessies helpen we je met het interpreteren van de resultaten en met het opstellen van de eerste speerpunten ten aanzien van Smart Working in jouw bedrijf.
 3. Innovatief leiderschap
  In de derde stap verfijnen we de Smart Working-speerpunten met het middenkader en kernfunctionarissen. We peilen draagvlak en mogelijkheden en vertalen deze naar hun eigen vaardigheden en gedrag.
 4. Innovatief medewerkerschap
  De voorgaande stappen en speerpunten worden vervolgens besproken met je medewerkers. Hiermee willen input, draagvlak en wederzijds begrip creëren. Ook bij hen staat de vraag centraal: wat is de essentie van een innovatief bedrijf? En wat betekent het voor jouw gedrag, toekomstige vaardigheden en zelflerend vermogen?
 5. Richting, borging en evaluatie
  Dit alles leidt uiteindelijk tot een eindrapportage met concrete oplossingsrichtingen voor succesvol innovatiegedrag binnen jouw organisatie. Een realistische, aantrekkelijke en bedrijfsspecifieke Smart Working-aanpak, inclusief een advies over eventueel te gebruiken instrumenten. 
Smart Working 5 stappenplan
Smart Working 5 stappenplan

Resultaat

Dit Smart Working 5-stappenplan geeft inzicht in de huidige situatie van jouw organisatie en de afstand tot (technologische) trends en ontwikkelingen. Het genereert een - door de gehele organisatie gedragen - aanpak om van jouw bedrijf, processen en medewerkers een innovatieve en wendbare organisatie te maken. Je ontvangt advies en oplossingsrichtingen om Smart Working bij jullie toe te passen. Denk aan leiderschap, competentiemanagement, gesprekscyclusdialoog, personeelsplanning, leercultuur, duurzame inzetbaarheid, performance management en procesaanpassingen.

Meer over STERK werkgeverschap

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten