arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Vier belangrijke bouwstenen van Smart Working

Artikel
Laatst gewijzigd 18 januari 2024

Dé uitdaging voor de technologische industrie is om als bedrijf én als medewerker het potentieel van vernieuwende technologie ten volle te benutten. Je wilt ervoor zorgen dat iedereen een waardevolle bijdrage blijft leveren, in een steeds uitdagender omgeving. Door in Smart Working te investeren, kan onze sector een voorsprong nemen met aantrekkelijk werk op alle niveaus.

Smart Working Model

Wat is daarvoor nodig? FME heeft een Smart Working-model ontwikkeld, met vier essentiële bouwstenen. 

  1. Zet ontwikkeling centraal | Medewerkers moeten bijblijven met ontwikkelingen als 3D-ontwerpen, digitalisering, robotisering en nieuwe certificeringseisen. Hun takenpakket verandert, er vallen taken af en er komen ook nieuwe taken bij. Technologie maakt het werk meestal uitdagender, ingewikkelder en leuker. Daarnaast worden ‘zachte’ vaardigheden als probleemoplossend vermogen, kritisch en creatief denken en ondernemerschap steeds belangrijker. Net als goed communiceren en samenwerken,  in verschillende (internationale) samenwerkingsverbanden.
     
  2. Bied richting | Smart Working geeft medewerkers meer autonomie. Maar dan wel op een manier die duidelijkheid schept, binnen heldere kaders en normen. Als bedrijf zul je een duidelijke visie moeten hebben op wat Smart Working in de praktijk betekent. Welke ondersteuning bied je je medewerkers? Welke inspanningen en output verwacht je van ze? Welke ruimte krijgen ze om zelf hun werk in te richten? En hoe beoordeel je ze (op output!)?
     
  3. Werk samen |  Bedrijven en medewerkers werken sámen aan succes, ook dat is Smart Working. Samen nadenken over potentiële verbeteringen. Waarbij ook innovatie als een gezamenlijk proces gezien wordt, niet als taak voor een klein clubje mensen. Het vraagt om een platte organisatie, waarin schotten tussen afdelingen zijn afgebroken en mensen elkaar weten te vinden. En dat ook graag doen, omdat ze ervaren hebben dat kennis delen tot resultaat leidt.
     
  4. Organiseer wendbaarheid | Het draait bij Smart Working om meebewegen met klant en markt, in een wendbare organisatie. Door ondernemerschap op alle niveaus te stimuleren, wordt meebewegen een gezamenlijke opgave, waar iedereen zich medeverantwoordelijk voor voelt. Het geeft medewerkers daarnaast ook het zelfvertrouwen om mee te sturen met het bedrijf, wetend dat ze duurzaam inzetbaar zijn en toegevoegde waarde hebben. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten