arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Twee mensen

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 5-Stappenplan

Dienst

Hoe loopt de samenwerking in jouw organisatie nu we elkaar vaker op afstand zien? Hoe gaat het tussen productiemedewerkers die elke dag aanwezig zijn en kantoorpersoneel dat dit niet is? Waarom hebben we bepaalde patronen in de omgang en lijken dit steeds diepere karresporen te worden? Wat is de reden dat de jongere garde soms zo kort in dienst blijft? Is er een onderling wantrouwen de laatste jaren?

Geluiden die soms terugkomen uit de organisatie zijn: “We werken goed samen met afdeling X maar hun geleverde kwaliteit is knudde.” “De leidinggevenden snappen niet wat er speelt op de werkvloer.” “Onze cultuur moet nodig afgestoft worden.” Of: "de communicatie (ja daar is ie!) werkt niet goed bij ons." Om over ongewenst gedrag maar te zwijgen (maar dat zwijgen gebeurt dus helaas wel).

FME Advies kan de FME-lidbedrijven helpen met het MTO 5-stappenplan. Onze bedrijfsadviseurs hebben veel ervaring met het verbeteren van samenwerking, betrokkenheid, tevredenheid en eigenaarschap bij bedrijven in de technologische sector. We begeleiden een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) altijd als onderdeel van een stappenplan.

Onafhankelijke, betrouwbare partner

Als onafhankelijke, betrouwbare partner krijgen wij boven tafel wat er leeft. “Vreemde ogen dwingen” en brengen de onderlinge dialoog vaak sneller en beter op gang. De FME-aanpak vergroot het bewustzijn van de noodzaak tot verandering in de organisatie. Directie, OR, middenkader en medewerkers nemen FME Advies, en daarna elkaar, mee in ‘de huidige situatie’ versus het ‘nieuwe denken’ en vooral ‘het nieuwe doen’. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid van medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol, evenals hoe leidinggevenden de medewerkers stimuleren tot gewenste veranderingen.

Het mooie aan dit soort trajecten is, dat het moed vergt van het management (want je stelt je als organisatie wel kwetsbaar op), je het resultaat heel goed samen kan duiden door (de reactie op) het rapport te bespreken en dat iedereen dan echt letterlijk zijn zegje kan doen.

Het te doorlopen stappenplan legt niet alleen nadruk op procedures, regels en werkwijze maar benadrukt ook het beoogde resultaat waarbij soms een andere cultuur of ander gedrag gewenst is.

Onze aanpak

  • Stap 1 is het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (op maat, vaak samen met onder andere OR ontwikkeld) plus een rapport van de uitslag
  • In stap 2, 3 en 4 gaan we aan de slag in sessies met management, middenkader en medewerkers.
    Soms in een representatieve afvaardiging maar meestal spreken we echt alle medewerkers.
  • In stap 5 koppelen we de resultaten van deze werksessies (meestal 4 uur voor management en middenkader en sessie van 2 uur voor medewerkers) weer terug en komen met adviezen voor opvolging.

Veel aspecten van duurzame inzetbaarheid komen hierbij aan bod: betrokkenheid en tevredenheid uiteraard maar ook vitaliteit en (huidige en toekomstige) competenties kunnen de revue passeren. Het gaat altijd over richting, ruimte, erkenning en waardering en hoe zorg je voor talentontwikkeling en kracht in samenwerking?

Resultaten

De aanpak levert inzicht op in wat er leeft binnen de organisatie, wat er verbeterd kan worden en hoe iedereen hieraan kan bijdragen. Dit zorgt voor een gedragen, praktische aanpak  om gewenste veranderingen te realiseren. Ook adviseren we over eventuele vervolgstappen. Bijvoorbeeld trajecten rond haalbaarheid van organisatorische oplossingen, leiderschap, competenties en inzetbaarheid, gesprekscyclus - dialoog, strategische personeelsplanning, aanpak naar andere (leer)cultuur, andere aspecten van duurzame inzetbaarheid, performance management, structuur- of procesaanpassingen die voor de organisatie waardevol kunnen zijn.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten