arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Cybersecurity

Maak gebruik van certificering cyberveiligheid

Dienst

Voor je omgeving – klanten, collega’s, partners, overheden en de branche waarin je werkt – is het belangrijk dat je aan kunt tonen dat je bedrijf werk maakt van je digitale weerbaarheid. Dit wordt steeds relevanter naarmate de nieuwe Europese richtlijn Cybersecurity - de NIS2 - van kracht wordt. FME is daarom een samenwerking aangegaan met het Cyberweerbaarheidscentrum Brainport voor het gebruik van het door hen ontwikkelde certificeringsmodel voor cyberveiligheid CYRA (CYberRAting).

CYRA biedt een onafhankelijke certificering aan, een bewijs dat er bij jou geen directe digitale zorgen zijn. Dat draagt bij aan digitaal weerbaar ondernemend Nederland. CYRA-certificering biedt – met name mki-bedrijven - een praktische oplossing om je digitale weerbaarheid te vergroten en dit ook zichtbaar/aantoonbaar te maken.

Self-assessment

CYRA biedt een uitgebreid self-assessment voor bedrijven om vast te stellen op welk niveau je bedrijf staat wat betreft cyberveiligheid. Dit self-assessment biedt op zichzelf al enorm veel waarde, omdat de sterktes en zwaktes van je cybersecurity inzichtelijk worden. Vervolgens biedt het platform de optie om tot een audit over te gaan. Het idee is dat je met een CYRA-certificaat op zak je bij klanten, partners en leveranciers kunt aantonen dat je voldoet aan benodigde eisen met betrekking tot cybersecurity. We willen graag dat dit certificaat breed geaccepteerd wordt in de technologische industrie, zodat je met ditzelfde certificaat aan meerdere eindklanten kunt leveren. Het gebruik van de tool is allereerst vooral geschikt voor FME-leden met een al wat hoger volwassenheidsniveau op cyber, maar in de toekomst is het doel dat dit door alle FME-leden gebruikt gaat worden. CYRA is ontwikkeld voor bedrijven voor wie ISO 27001 niet noodzakelijk of haalbaar is en het moet transparantie bieden binnen ketens. ASML is als één van de initiatiefnemers betrokken geweest bij de ontwikkeling. CYRA zal uiteindelijk ook aansluiting zoeken bij de NIS2.

Onafhankelijk bewijs

De CYRA-certificering is een onafhankelijk bewijs dat een bedrijf aan een bepaald niveau (er zijn vier niveaus) van cyberveiligheid voldoet. Het kan zijn dat jouw klant/leverancier hier straks om vraagt omdat zij moeten voldoen aan verplichtingen vanuit de NIS2. “Met CYRA wordt voorkomen dat je voor iedere klant/leverancier weer opnieuw de goedkeuringsprocessen moet doorlopen, die ook nog eens per partij kunnen verschillen. Met CYRA maak je in één keer aan al deze partijen duidelijk dat je voldoet aan bepaalde cyberweerbaarheidseisen en dat maakt het leven van bedrijven een stuk makkelijker.” aldus Marije Bakker Programmamanager Cybersecurity bij FME. Het systeem staat alleen open voor leden van deelnemende organisaties (licentiehouders). FME is een van de licentiehouders en biedt daardoor leden de mogelijkheid hier gebruik van te maken. 

Kosteloos

Het gebruik van het systeem en het self-assessment is kosteloos. Wanneer je overgaat tot certificering zijn er wel kosten aan verbonden.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten