arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Man stropdas

Incompany workshop bestuurdersaansprakelijkheid

Dienst

Wanneer ben je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk? Loop je risico met je privévermogen? Hoe kun je deze risico’s beperken? FME helpt haar leden graag bij deze vragen.

In deze onzekere tijden is het goed om stil te staan bij deze vragen. Door de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis, kan het zijn dat je als bestuurder besluiten moet nemen die niet geheel zonder risico op aansprakelijkheid zijn. De bestuurder die handelt namens een rechtspersoon bindt in principe alleen de rechtspersoon en niet zichzelf. Bij uitzondering kan het optreden van de bestuurder resulteren in persoonlijke aansprakelijkheid (bestuurdersaansprakelijkheid), dus met het privévermogen van de betrokken persoon.

In deze incompany workshop van twee uur hoor je waarvoor je als bestuurder persoonlijk aansprakelijkheid gesteld kan worden en hoe je deze bestuurdersaansprakelijkheid kunt vermijden.

Na deze workshop weet je:

  • Welke betalingsautonomie je hebt als bestuurder van een bedrijf in moeilijkheden
  • Welke ruimte bestaat om specifieke schuldeisers met voorrang te betalen
  • Of decharge voldoende is voor het ontkomen aan bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Wat de consequenties zijn van het niet op orde hebben van de administratie of het niet nakomen van de publicatieplicht
  • Welke risico’s je loopt als bestuurder bij niet tijdige en correcte melding van betalingsonmacht aan de fiscus, bedrijfspensioenfonds
  • Welke risico’s je loopt bij lichtvaardig contracteren
  • Welk risico je loopt als bestuurder als je handelt in strijd met de statuten van de vennootschap, bijvoorbeeld de verkoop aandelen zonder toestemming Raad van Commissarissen

Praktijkvoorbeelden

Alle bovenstaande thema’s worden behandeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld gebaseerd op rechtspraak. Ook de risico’s van aansprakelijkheid van commissarissen kunnen worden behandeld.

Vertrouwelijke sfeer

Deze workshop is bedoeld voor statutair bestuurders en beleidsbepalers, directies, commissarissen en medewerkers finance van de lidbedrijven. De workshop wordt incompany verzorgd, zodat eigen vraagpunten van bestuurders in vertrouwelijke sfeer kunnen worden besproken. Er kan worden gekozen voor een workshop met één of meer bestuurders of voor een bredere groep van directie en commissarissen.

Jarenlange ervaring in de branche

De workshop wordt gegeven door een van onze advocaten met als specialisme ondernemingsrecht met jarenlange ervaring in de branche. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten