arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
R en F groep

FME-reorganisatiemanagement

Dienst

Organisaties zijn voortdurend in beweging en soms genoodzaakt tijdig te reorganiseren. De redenen hiervoor kunnen zijn: een bedrijfseconomische noodzaak, strategische heroriëntatie, technologische ontwikkelingen of bijvoorbeeld een fusie of overname.

Ruim 70% van de veranderingsprocessen binnen organisaties komt moeilijk van de grond en vaak mislukt de implementatie van dit soort processen. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de organisatie en haar medewerkers.

Reorganisaties zijn vaak complexe trajecten waarbij tal van aspecten van organisatorische, veranderkundige, juridische, arbeidsvoorwaardelijke en proces-technische aard een rol spelen.

Gestructureerde begeleiding

FME zorgt voor een gestructureerde begeleiding bij bedrijven die willen of moeten reorganiseren. Onze bedrijfsadviseurs begeleiden jullie reorganisatie, zodat het een effectief en compliant proces is. Samen met jou denken we na over een future proof organisatie.

Scenarioplanning

Al tijdens de voorbereiding van een reorganisatie kunnen wij je ondersteunen met het opstellen van een businessplan en het in kaart brengen van de diverse scenario’s.

Organisatieontwerp

We denken samen met je na en adviseren je over een future proof en slagvaardige organisatie. Onze focus hierbij is de continuïteit en groei van jullie organisatie

Reorganisatieproces

Naast het omzeilen van juridische valkuilen ondersteunen wij je bij het creëren van draagvlak onder de stakeholders en begeleiden we het reorganisatieproces met al haar facetten.

De adviseurs van FME zorgen er voor dat reorganisaties binnen gestelde termijnen zorgvuldig en effectief  worden afgerond. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van een gestructureerd plan. In dit proces wordt gezorgd voor voldoende draagvlak door afstemming met bijvoorbeeld met de medewerkers, de OR, de vakorganisaties, moedermaatschappij en eventuele andere stakeholders.

Implementatie

De adviseurs van de FME kunnen je adviseren en begeleiden bij de implementatie van de reorganisatie. Onze bedrijfsadviseurs werken multi-disciplinair en kunnen je in deze fase ook ondersteunen bij onder andere leiderschapstrainingen, functiewaardering en beloningsvraagstukken.

Rollen FME bij reorganisaties

Afhankelijk van de specifieke situatie kan FME de volgende rollen en taken vervullen:

Sparringpartner/adviseur

We kunnen je begeleiden bij strategie-ontwikkeling, denk aan: scenarioplanning, businessplannen, organisatieontwerp.

Ook kunnen we je adviseren op gebied van:

  • Medezeggenschap
  • Juridische aspecten
  • Onderhandelingen sociaal plan met de vakorganisaties
  • Begeleiding als facilitator bij mogelijke escalaties
  • Advisering communicatieplan / advisering communicatie gedurende het reorganisatieproces

Projectleiding

We stellen een plan van aanpak op met taken voor meerdere disciplines en leiden het reorganisatieproject.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten