arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Strategie

FME helpt bij je strategieontwikkeling

Dienst

Strategieontwikkeling is een proces van koers bepalen; van buiten naar binnen kijken; kansen en uitdagingen in kaart brengen; de visie, missie en ambitie scherp stellen; heldere keuzes maken en prioriteiten stellen met elkaar. Keuzes worden vervolgens vertaald in concrete strategische doelen en acties met 'eigenaren'. Een strategisch plan/routekaart is het resultaat van het proces en helpt bij het opvolgen en bijsturen van de gemaakte keuzes en bij het uitdragen van de koers. FME kan je hierbij helpen.

"De enige manier om je toekomst te voorspellen is haar zelf mede vormgeven." 

Hierbij kan een strategische verkenning met de directie/het managementteam onder begeleiding van FME van grote waarde zijn. Een strategische verkenning brengt niet alleen inzicht in belangrijke ontwikkelingen en kansen (markt, technologie, personeel, keten), het samen werken aan de verkenning levert dynamiek, draagvlak en wendbaarheid in het team en de organisatie op. Dit is onmisbaar voor het snel kunnen inspelen op veranderingen waar iedere organisatie mee wordt geconfronteerd.  

Strategieontwikkeling gaat over weten wat je wilt en kunnen realiseren wat je wilt. Onze aanpak is altijd maatwerk. We sluiten aan bij wat er nodig is en de tijd die beschikbaar is. We kunnen jouw bedrijf helpen op deze gebieden:

New Business ontwikkeling 

Stel een new business team in jouw bedrijf samen. Denk aan het managementteam, eventueel aangevuld met 'vrijdenkers' uit je organisatie. In een energieke werksessie brengen wij samen met dit team diverse inzichten in kaart. Afhankelijk van de wensen en tijd kun je denken aan: marktontwikkelingen en -trends, behoeftenanalyse van (potentiële) klanten, concurrentieanalyse, kansen voor new business (markten en producten/diensten). Het team formuleert in aansluiting op de ambitie, visie en missie van de organisatie de business propositie en het business model. Hieruit volgt een concreet plan van aanpak.

Download de factsheet of neem contact met ons op voor meer informatie

(Her)formuleren van de strategie (visie, missie, ambitie)

Samen met het directie- /managementteam brengen we eerst (hernieuwd) de omgeving, de belangrijke trends en ontwikkelingen op diverse gebieden in kaart. Evenals kansen en bedreigingen die daar mogelijk uit voortkomen. Aanvullend hierop worden de ambitie, visie, missie en strategische doelstellingen en acties (opnieuw) geformuleerd. Doelen opschrijven is het vertrekpunt, dóen is waar het echt om gaat.

In dit proces van strategieontwikkeling hebben we volop aandacht voor het meenemen van de organisatie in de volle breedte: er worden diverse disciplines betrokken en vaak worden concreet kernwaarden geformuleerd: wat laten we met elkaar zien (in termen van gedrag)? Afspraken over hoe de strategische doelen worden opgevolgd en bijgestuurd worden gemaakt.

Specifieke ondersteuning

Specifieke begeleiding is soms gewenst in de vorm van procesbegeleiding, advisering en coaching van directie/management, onder andere bij overgang naar de volgende generatie in familiebedrijven, strategische samenwerkingen samenwerkingen tussen bedrijven en bij fusies, overnames en reorganisaties.

FME coacht en begeleidt directie en management bij specifieke situaties: zoals bij de overgang naar de volgende generatie in een familiebedrijf, strategische samenwerkingen en fusies, overnames en reorganisaties. In deze specifieke situaties kunnen wij je ondersteunen met advies en de procesbegeleiding.

Naast ondersteuning bij de totstandkoming van strategische inzichten en plannen, zoals hierboven genoemd, bieden wij ook begeleiding en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerking, cultuur- en verandermanagement.

Lees meer over FME Leiderschapsontwikkeling

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten