arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Duurzaam gebouw

Subsidie voor productkaarten bouwwerkinstallaties verlengd

Artikel

Produceert jouw bedrijf installaties voor de gebouwde omgeving? Dan kun je tot 31 oktober 2024 gebruik maken van een subsidieregeling voor het indienen van een productkaart bij de NMD voor jouw installatie. Het gaat dan vooral om een subsidie voor de zogenaamde life cycle assessment van jouw installatie. Op deze manier kun je de milieubelasting van gebruikte materialen in jouw product onomstotelijk vastleggen, waardoor de toepassing ervan in nieuwe gebouwen zonder vertraging doorgang kan vinden.

Voor FME-leden en leden van de bij FME aangesloten branches gaat het om installaties als Warmtepompen, slimme ledverlichting, liften, toegangspoortjes en roltrappen. Sinds 2022 stimuleert de Nationale Milieu Database (stichting NMD) producenten en fabrikanten van bouwwerkinstallaties en bouwmaterialen bij het aanleveren van data voor categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de NMD. Dit doet de NMD met steun van het Ministerie van BZK en met de “Vergoedingsregeling Witte Vlekken”. Ondanks de inzet van de NMD, haar stakeholders en de goede reacties van de markt is er nog lang niet van alle gewenste bouwmaterialen en -installaties zo’n milieuverklaring. Hierdoor is er extra tijd gevraagd om een robuustere invulling te geven aan de meest gedetailleerde categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de NMD. Daarom is de vergoedingsregeling Witte Vlekken verlengd tot en met 31 oktober 2024.

Subsidie voor LCA’s

Voor het uitvoeren van life cycle assessment (LCA's) en productkaart aanvragen voor bouwwerkinstallaties heeft FME aangedrongen op subsidies voor 200 aanvragen. Deze zijn ook toegekend. Voor branches met categorie 2 data geldt dat er maximaal 10 aanvragen per branche worden gesubsidieerd. Daar zijn inmiddels 119 van gebruikt, en tot 31 oktober is er nog subsidieruimte voor productkaarten voor 81 bouwwerkinstallaties. Deze subsidie zou tot 31 oktober dit jaar lopen, maar is door de inzet van FME Belangenbehartiging en bij FME aangesloten brancheverenigingen verlengd tot 31 oktober 2024. Om het LCA-traject tijdig te kunnen doorlopen voor het indienen van productkaarten, raden we aan voor juli 2024 actie te ondernemen. Let wel, de overgebleven subsidieruimte is beperkt, op=op.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Om in aanmerking te komen voor subsidie kan de onderneming een aanvraag doen via de website van de Nationale Milieu Database. Hier kan ook de invoer van de productkaart worden aangegeven.

Lukt het niet of komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via Ron Peters (zie onder). Ook jouw  branchemanager kan jou op weg helpen.

Materiaal- én energieprestaties

In de productkaarten voor gebouwinstallaties wordt gekeken naar de milieubelasting voor de gebruikte materialen. Mede op aandringen van FME en de aangesloten brancheverenigingen zoekt het NMD de aansluiting met Europese wet- en regelgeving, op zo'n manier dat er een koppeling ontstaat tussen de materiaalprestaties en energieprestaties. Het kan namelijk voorkomen dat zware efficiënte installaties een grote impact hebben op de Materiaal Prestatie Gebouwen eis (MPG) en daardoor niet geïnstalleerd worden, terwijl deze qua energieprestaties hun milieubelasting meer dan terugverdienen. FME en de aangesloten branches maken zich er hard voor om dit soort regelgeving te herzien, zodat we de modernste gebouwen met de meest innovatieve installaties kunnen bouwen.

Ga voor meer informatie naar de Nationale Milieu Database

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten