Orchard of the Future

appels

Nederland en Washington State zijn wereldwijd belangrijke fruitteelt regio's: grote exporteurs van voedings- en landbouwproducten die de top in wetenschap en technologie huisvesten. Beide regio's staan voor de uitdaging van een duurzame en toekomstbestendige voedsel- en landbouwindustrie. Internationale samenwerking is van belang om deze transitie mogelijk te maken.

Het Orchard of the Future programma is gericht op het versnellen van de adoptie van innovatieve oplossingen in de fruitteelt sector. Telers, bedrijven (FME) leden), kennisorganisaties & overheidsorganisaties vormen onderdeel van deze privaat-publieke samenwerking. Door het combineren van de innovatieve krachten van zowel het Nederlandse als het Amerikaanse ecosysteem wordt gewerkt aan nieuwe businessmodellen en aan oplossingen voor het te kort aan arbeidskrachten, efficiëntie, milieu, duurzaamheid en voedselveiligheid.

De Orchard of the Future samenwerking richt zich op drie doelstellingen:

  • Duurzame productie door het ontwikkelen van slimme machines om fruitbomen te beheren op het niveau van één enkele plant (of lager) om de gewasbescherming, bladbevruchting of het gebruik van planthormonen te optimaliseren.
  • Maximaliseren van opbrengsten en vermindering van voedselverliezen door optimalisering van productie en opslag via groeioptimalisatie op het niveau van individuele bomen met behulp van AI-besluitvormingsmodellen.
  • Minimaliseren van de kosten en consolidering van de winstgevendheid door de ontwikkeling van multifunctionele robots die zuinig omspringen met de hulpbronnen, waarmee het huidige probleem van de beschikbaarheid van arbeidskrachten voor de minder aantrekkelijke taken wordt opgelost en de arbeidsomstandigheden worden verbeterd, hetgeen leidt tot nieuwe aantrekkelijke banen.
Orchard of the future

Orchard of the Future is een uitkomst van de eerdere gelanceerde AgFoodTech samenwerking tussen de Washington State, Californië en Nederland (CAWADU). The Next Fruit 4.0 project vormt onderdeel van dit programma.