arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

AgroBots: techneut en teler samen aan de slag voor toekomstbestendige teelt

6 september 2021
AgroBots

Door slim(mer) te werken kan een teler zijn werk vergemakkelijken, automatiseren, optimaliseren en opwaarderen. Robotisering verlaagt de arbeidsintensiviteit van de teelt en slim datamanagement draagt bij aan reductie in gebruik van water, meststoffen, gewasbescherming en energie. In het AgroBots-project, dat deze maand van start ging, ontwikkelen technologie-aanbieders en eindgebruikers in de agrofood samen negen concrete oplossingen voor de open teelten. Hierin wordt gebruikgemaakt van robotica en kunstmatige intelligentie.

Deze projecten dienen als voorbeeld en inspiratie voor de hele sector en worden daarom gedeeld via bijeenkomsten en een online platform. Op dit platform kunnen partijen elkaar makkelijk vinden en samenwerkingen aangaan. In dit project zal FME als projectpartner optreden, waarbij Lisanne van Oosterhoud vanuit het team Landbouw, Water, Voedsel als projectleider zal optreden. Binnen dit project zal FME zich inzetten voor het versterken, verbinden en mobiliseren van initiatieven rondom agro-robotica-AI en de technologische industrie met de samenleving.

Krachtenbundeling door samenwerking

Om snel en effectief stappen te kunnen zetten, hebben verschillende bedrijven, sterke landelijke en regionale netwerkorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten gebundeld om binnen het project AgroBots samen te werken aan de volgende punten:

  • De agrosector in Nederland versterken en verduurzamen middels het versneld op de markt brengen van robotica- en datatoepassingen
  • Het versnellen van innovatie in de agrosector
  • De acceptatie van nieuwe technologieën vergroten
  • Het verbinden van de agrosector en de hightechsector middels het opzetten van een  community en versterking van het ecosysteem
  • Ondersteuning van mkb-bedrijven in de agro- en hightechsector (o.a. via inspiratiesessies)

 Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en hightechsector. Onder de naam AgroBots werken eindgebruikers in de agrofood samen met hightechbedrijven aan slimme en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders. Hierbij zoeken de projectpartners ook nadrukkelijk naar samenwerking met andere initiatieven binnen de agrofoodsector. Denk hierbij aan projecten als AgROBOfood, het Groeifondsvoorstel NxtGen HighTech, Handsfree production in Agrofood en RoboCrops waar FME ook nauw bij betrokken is. 

Op deze manier levert het project een steeds grotere maatschappelijke én economische bijdrage aan de (nationale) agro- en hightechsector. Het project ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader van REACT-EU. De subsidie van ruim 2,5 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld onder het lopende EFRO-programma voor Zuid-Nederland OPZuid 2014-2020.

AgroBots-innovaties hard nodig

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. De sector staat echter behoorlijk onder druk. Door de groeiende wereldbevolking zijn er steeds meer monden te voeden. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en herkomst van ons voedsel, waarbij de beschikbare landbouwgrond schaarser en schaarser wordt. De regelgeving rondom voedselproductie wordt verder aangescherpt en er zijn steeds meer eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarbij kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten. Actualiteiten over dit project zijn te volgen via de LinkedIn-pagina.

Projectpartners

Holland Robotics (High Tech NL), FME, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), REWIN, ZLTO, Aris, Avular, BioTrio de Nieuwe Weg, Brom Mechatronica, CJ Huiberts & Zn, Demcon, van Eijck, Loonbedrijf Verschuur & Oomen, Loop Robots, Odd.Bot, Technolution, Tective Robotics, Trabotyx, TU Eindhoven, Landgoed Velhorst en VOF van der Spek, ondersteund door Berenschot.

AgroBots wordt mede mogelijk gemaakt door:

Banner

REACT-EU voor economisch herstel

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. De inzet van deze middelen draagt bij aan de transitie naar een groene en digitale economie. Van de Europese REACT-EU-middelen gaat 49,5 miljoen euro naar het lopende OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Daarvan is twintig miljoen euro gereserveerd voor Brabantse projecten die zich richten op de thema’s die Brabant aangewezen heeft om veerkrachtig, groen en digitaal uit de crisis te komen. Klik hier voor meer informatie over deze thema’s.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten