arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Akkoord over aanpassing premie en opbouwpercentage pensioen

13 november 2020

Het PME-bestuur moet in november vaststellen wat de premie en het opbouwpercentage van de pensioenregeling moeten zijn voor het volgend jaar. De huidige financiële situatie van het PME-pensioenfonds maakt het noodzakelijk om de regeling aan te passen. Deze aanpassing kan door cao-partijen in de ROM (Raad van Overleg in de Metalektro) worden afgesproken. Cao-partijen hebben hierover nu een akkoord bereikt. Hierdoor kan PME binnen het wettelijke kader de pensioenregeling blijven uitvoeren in 2021 en 2022.

Er is een evenwichtige afspraak gemaakt. 

A. Werkgevers investeren in verbetering van de regeling door de premie te verhogen. De premie wordt in twee stappen verhoogd: 
•    Van 26,41% naar 27,59% in 2021
•    Van 27,59% naar 27,98% in 2022
Deze verhogingen komen voor rekening van de werkgever. De premies zijn gemaximeerd.

B. Werknemers bouwen minder pensioen op. Het opbouwpercentage wordt in 2021 verlaagd van 1,875% naar 1,815%.  

De financiële situatie van het pensioenfonds was onderwerp van het cao-overleg. Cao-partijen zijn tevreden met het bereiken van dit akkoord. Uiteraard blijft de onderhandelingsdelegatie de kosteneffecten van dit akkoord bij de lopende cao-onderhandelingen betrekken.  

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten