arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Jouw partner voor cao-zaken

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd of opzegtermijn, maar ook over scholing en pensioen. Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers(organisaties) met één of meer werknemersorganisaties/vakbonden.

Belang van de cao

Een cao zorgt voor arbeidsrust, vermindert de transactiekosten voor werkgevers en voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Verder zorgt de cao voor duidelijkheid en transparantie.

FME en cao’s

FME is op verschillende manieren betrokken bij drie bedrijfstakcao’s: de cao Metalektro, de cao Metaal en Techniek en de cao voor de Technische Groothandel.

FME onderhandelt zelf over de cao’s in de Metalektro. Bij de andere twee bedrijfstakcao’s is FME geen onderhandelingspartner, maar oefenen wij namens de leden wel invloed uit.

In enkele gevallen adviseert FME bij ondernemingscao’s. Het FME Serviceteam beantwoordt vragen van lidbedrijven over de toepassing van de verschillende cao’s.

Updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten