arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nieuwe cao Metalektro definitief

13 september 2021
Ondertekening cao Metalektro 2020-2022

De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022.

De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe afspraken over onder andere loonsverhoging, pensioen en vervroegd uittreden, is er deze keer ook afgesproken gezamenlijk een strategische agenda te ontwikkelen. Vakbonden en werkgevers gaan zich vanaf nu samen hard maken voor een betere (inter)nationale industriepolitiek, een arbeidsmarkt met perspectief en goede arbeidsverhoudingen. Cao-partijen gaan direct aan de slag met de uitwerking van de strategische agenda.

De uitvoering van de agenda start uiterlijk 1 januari 2022.

Download de cao-teksten

Exclusief voor FME-leden

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten