arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Principeakkoord cao Metalektro 2020-2022

14 juli 2021
Ondertekening cao Metalektro 2020-2022

FME en de vakbonden hebben zojuist een principeakkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. De agenda is voor het einde van dit jaar uitgewerkt en wordt uiterlijk vanaf januari 2022 uitgevoerd.

Uitdagingen

De technologische industrie staat voor serieuze uitdagingen voor de toekomst: economisch onzekere en grillige tijden, nationale en internationale industriepolitieke ontwikkelingen, de energietransitie, tekorten op de arbeidsmarkt en sterk veranderende opleidingseisen, veranderende behoeften van werknemers en de behoefte van ondernemingen om wendbaar te zijn om adequaat te kunnen reageren op alle veranderingen en daarbij ook nog te kunnen groeien. 

Daarom hebben de werkgevers en de vakbonden de handen ineen geslagen om bovenstaande uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. De salarissen worden per 1 juli 2021 verhoogd met 2,3% en per 1 februari 2022 nog eens met 3%.

Ondertekening cao Metalektro 2020-2022
Op deze foto wordt het principeakkoord ondertekend door Theo Henrar (FME), Albert Kuiper (FNV) en Maurice Rojer (FME)

Daarnaast krijgen werknemers in de Metalektro op 1 oktober 2021 een eenmalige uitkering. Die bedraagt 2,3% van zeven maal het basismaandsalaris van juni (tot € 4.500,-).

Het principeakkoord wordt de komende weken ter instemming voorgelegd
aan de leden van FME die onder de cao Metalektro vallen. Vakbonden leggen het principeakkoord de komende weken ook voor aan hun leden.

Download de cao-teksten

Exclusief voor FME-leden

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten