arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Overeenkomst bereikt op hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling Metalektro

21 maart 2024

Het overleg over een nieuw pensioenregeling was sinds 2 november opgeschort, omdat er een verschil van mening was over het pensioengevend maken van de ploegendiensttoeslag. Na uitvoerig overleg met het FME Bestuur, de sociale commissie, de onderhandelingsdelegatie en natuurlijk met bedrijven die een ploegendienst hebben, is er een oplossing gevonden voor het verschil van mening. Hiermee is de blokkade opgeheven en zijn de onderhandelingen vandaag voortgezet.

Donderdagmiddag 21 maart hebben cao-partijen een overeenkomst op hoofdlijnen bereikt, waarbij de toekomstige regeling zoveel mogelijk lijkt op de huidige. Deze hoofdlijnen vormen de basis voor verdere uitwerking in een transitieplan.

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen in het kort:

  • Pensioenpremie blijft gelijk
  • Solidaire premieregeling
  • Beoogde ingangsdatum 1 januari 2026
  • Verplichte basisregeling en een vrijwillige excedentregeling
  • Gefaseerde pensioenopbouw over de ploegendiensttoeslag met een gemaximeerde opbouw

Transitieplan

Sociale partners leggen de nieuwe regeling en de evenwichtige overgang naar de nieuwe regeling vast in een transitieplan. Via het transitieplan wordt de opdracht gegeven aan PME Pensioenfonds voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe pensioenregeling. PME Pensioenfonds draagt zorg voor de implementatie van de nieuwe pensioenregeling en de evenwichtige overgang daarnaartoe.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten