arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME-leden stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat en hoofdlijnen Pensioenregeling 

14 juni 2024
Handen schudden

In de algemene ledenvergadering (ALV) van donderdag 13 juni hebben de FME-leden besloten de cao’s in de Metalektro aan te gaan op basis van het onderhandelingsresultaat van 13 mei 2024 en besloten in te stemmen met de hoofdlijnen voor de nieuwe pensioenregeling PME. 

Hoofdlijnen pensioenregeling 

Erik Tierolf, eerste onderhandelaar, lichtte toe dat veel van de inzet voor deze onderhandelingen behaald zijn, zoals de premie en de premieverdeling; de basisregeling blijft verplicht en de aanvullende regelingen waaronder de excedentregeling blijven vrijwillig. 

Cao-onderhandelingsresultaat 

In zijn toelichting benadrukte Theo Henrar dat de afgesproken loonstijgingen stevig zijn en dat een aantal bedrijven deze niet of slechts beperkt in de prijzen kan verwerken. Anderzijds passen de afspraken in het landelijk beeld en geeft het tijdig bereiken van een cao-akkoord duidelijkheid en arbeidsrust. Erik Tierolf ging in detail in op een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en het onderhandelingsproces. 

Uitslag van de stemming 

De leden hebben op verschillende manieren gestemd: online voorafgaand aan de ALV, via een volmacht aan de FME-voorzitter en tijdens de vergadering zelf. Voor beide onderwerpen is de vereiste drievierde meerderheid behaald.  

Vervolg 

Hoofdlijnen pensioenregeling 

Sociale partners zijn druk bezig met de uitwerking van de hoofdlijnen in een concept transitieplan. Dit transitieplan is de basis voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Naar verwachting zal het transitieplan later dit jaar aan de leden ter instemming worden voorgelegd. 

Cao 

De vakbonden raadplegen hun leden of zij kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat. Dit proces wordt naar verwachting 4 juli aanstaande afgerond. De nieuwe cao’s Metalektro komen tot stand als ook de vakbonden akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten