arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME-leden stemmen in met het cao-akkoord

13 oktober 2022
ALV 19 november

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van FME hebben vandaag de lidbedrijven die onder de cao Metalektro vallen ingestemd met het op 22 september behaalde onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Metalektro.

In de ALV op donderdag 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van de cao die 1 december 2022 ingaat en een looptijd heeft van 18 maanden. In de cao zijn onder andere loonsverhogingen afgesproken: 5,5% meteen per 1 december 2022 en 3,5% per 1 januari 2024​. Bovendien betaalt een medewerker tot 1 juni 2024 per maand € 60,- minder pensioenpremie. Dit betaalt de werkgever​. Hiernaast zijn er onder andere afspraken gemaakt over overwerk, duurzame inzetbaarheid en gaan er proeftuinen gestart worden op gebied van flexibiliteit.

“We vinden het belangrijk om medewerkers dit jaar nog een inkomensverbetering te geven. Daarom zijn we tot het uiterste gegaan om zo snel mogelijk tot een evenwichtig akkoord te komen“ zegt Theo Henrar, voorzitter van FME. “De sector staat onder druk door de sterk toegenomen energieprijzen, grondstoffentekorten en geopolitieke spanningen. Dankzij onze gezamenlijke strategische agenda 2022-2027 is het met de bonden gelukt om op korte termijn tot een gebalanceerd onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Metalektro te komen. Dit biedt dit jaar al een tegemoetkoming richting medewerkers voor de gestegen prijzen en de noodzakelijke rust en duidelijkheid aan bedrijven in technologische industrie.”

Strategische Agenda

In de strategische agenda voor de Metalektro trekken FME en de vakbonden samen op om de serieuze uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken. Dit doen ze op de thema’s arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en industriebeleid. Op deze manier werken ze aan een aantrekkelijke sector die een van de drijvende krachten achter duurzame economische groei, werkgelegenheid en welvaart en welzijn in Nederland is.

Vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat ook ter akkoord voor aan hun leden. Hiervan verwachten we begin november de uitslag.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten