arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Behoud vakmensen

9 maart 2021
Hans Hoogendoorn

De coronacrisis is inmiddels een langlopende economische crisis, waarbij veel werkgevers en werknemers hard zijn getroffen. Gelukkig heeft de overheid een ruimhartig steunpakket opgezet om zo goed als mogelijk te zorgen dat werkgevers vakmensen in dienst kunnen houden; de NOW-regelingen. Hierdoor zijn veel banen behouden gebleven en hebben in de kern gezonde bedrijven zo min mogelijk hoeven afschalen. Met als doel dat als economisch herstel zich aandient de bedrijven direct op volle kracht weer aan het werk kunnen gaan.

Door Hans Hoogendoorn, Belangenbehartiger Beleid & Arbeidsmarkttransities

Dit is essentieel voor tekortsectoren als de technologische industrie, waar opschalen langzaam gaat door gebrek aan voldoende mensen met de juiste skills. Dit wordt versterkt omdat – ondanks de coronacrisis – de technologische industrie in de toekomst een enorm groeipotentieel blijft hebben voor de Nederlandse economie. Maar dan moeten er wel voldoende vakmensen zijn om dat waar te maken.

Afbouw steun

Nu de vaccinaties gezet worden en het einde van de coronamaatregelen naderen speelt de vraag hoe de steunpakketten zullen worden afgebouwd. De regelingen lopen vooralsnog in juli van dit jaar af. Op dit moment lijkt het te rooskleurig om te stellen dat er dan sprake is van voldoende economisch herstel om op de oude voet door te gaan. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt, investeringen in innovatie zijn ver achtergebleven.

Door de steunmaatregelen te vroeg of te snel af te bouwen ontstaat het risico dat, ondanks de miljarden die als samenleving zijn geïnvesteerd voor baanbehoud, alsnog grootschalige ontslagen niet te voorkomen zijn.

Aansluitend op de afloop van de NOW-regelingen is het dan ook nodig om een permanent bedrijfsleveninstrument in het leven te roepen dat geschikt is om te activeren in tijden van bijzondere economische omstandigheden. Dit is niet alleen belangrijk voor het goed uitzitten van deze crisis, maar biedt ook de zekerheid voor werkgevers en – nemers in de volgende.

Wij pleiten al een tijdje voor een Deeltijd WW-regeling en het is dan ook fijn dat Hilde Palland (CDA) en Judith Tielen (VVD) het kabinet hebben opgeroepen om die uit te werken. Deze moet aansluitend op de NOW in werking treden. Helaas is dat door de enorme inspanningen van de overheid rondom de coronacrisis nog niet gelukt. Maar juist nu de afbouw van de steunmaatregelen in zicht komt, wordt het toch tijd om daar stappen op te zetten.

Stoom en kokend water

De Deeltijd WW kan als ‘pitstopregeling’ geactiveerd worden op het moment dat onze economie met forse klappen te maken krijgt. Zoals nu het geval is. Deze regeling wordt geactiveerd in crisistijd en zal in normale tijden op de plank klaarliggen. Werkgevers en -nemers weten zo beter waar ze aan toe zijn dan wanneer de overheid onder ‘stoom en kokend water’ aan het begin van elke crisis iets nieuws moeten optuigen.

De tijdelijke Deeltijd WW stelt werkgevers in staat om werkgelegenheid in stand te houden zonder dat daar grootschalige subsidie van de overheid voor nodig is. De werknemer gebruikt (een deel van) zijn opgebouwde ww-rechten om zijn (vaste) dienstverband te behouden. De werkgever heeft de plicht om de ruimte te benutten voor het opleiden, bij- en omscholen van de medewerker.

Hierdoor ontstaat een situatie van gedeelde lasten maar ook van gedeelde baten. Het voordeel voor werkgevers is dat zij hun ervaren medewerkers kunnen behouden en daardoor direct kunnen inspelen op economisch herstel wanneer dit zich voordoet. Terwijl medewerkers wél in dienst blijven én er ook in hun toekomstige inzetbaarheid geïnvesteerd wordt.

Zo realiseren we het om in de nasleep van deze crisis en in de nog komende zware economische tijden vakmensen en kennis voor de technologische industrie te behouden.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten