arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Belangrijke rol voor technologie in advies Remkes

5 oktober 2022
Johan Remkes

Vanmiddag overhandigde Remkes zijn lang verwachte rapport aan Stikstofminister Van der Wal en minister Adema van Landbouw.  

Technologie serieuze oplossing

Het rapport heet niet voor niets Wat wel kan. In zijn rapport gaat Remkes terecht uitgebreid in op de mogelijkheden van het gebruik van technologie om de stikstofcrisis op te lossen. Volgens Remkes is innovatie de komende jaren een serieuze oplossing en een belangrijk instrument voor het behalen van de doelstellingen. Hij vindt dan ook dat er een nationaal innovatieprogramma moet komen, zodat dit versneld wordt. Het advies van Remkes is zeer gebalanceerd en toekomstgericht en biedt mogelijkheden voor het (versneld) invoeren van succesvolle en kansrijke innovaties.

Succesvolle innovaties en randvoorwaarden

FME heeft in samenspraak met de leden het belang van bestaande succesvolle innovaties die kunnen bijdragen aan de landbouwtransitie onder de aandacht gebracht bij de heer Remkes. Tevens heeft FME gepleit voor het creëren van de juiste randvoorwaarden, zoals het zo snel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor innovatie en het creëren van juridische zekerheid. FME pleitte voor het organiseren van een ronde tafel samen met VNO-NCW, de leveranciers van stalsystemen en overige betrokken partijen om hierover concrete afspraken te maken. Die zekerheid is immers nodig om er voor te zorgen dat doelen gehaald worden, vergunningen stand houden en investeringen renderen.

Remkes geeft in zijn rapport ook aan dat uit de gesprekken met onder andere FME bleek dat er al veel geloofwaardige oplossingen zijn die al snel kunnen werken. En dat innovatie de komende jaren enorme kansen biedt. De goede voorbeelden én kansrijke innovaties die Remkes beschrijft zijn onder andere op het gebied van voer en stalsystemen, maar ook op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Rondetafel

Remkes stelt voor, om in lijn met het voorstel van FME samen met VNO-NCW, een ronde tafel te organiseren met bedrijven die in potentie een bijdrage kunnen leveren aan innovaties in de agrarische sector. De rondetafel heeft als functie om snel een goed innovatieprogramma op te zetten. Dat begint met het in kaart brengen van de succesvolle innovaties van onze leden die op korte termijn kansrijk zijn en wat er voor nodig is om deze innovaties op te schalen. Samen met VNO-NCW is FME betrokken bij de organisatie van de rondetafel. FME zal de komende tijd met relevante partijen verder praten om concrete en juridisch houdbare afspraken te maken die nog meer duidelijkheid bieden over de emissiereductie van technologische innovaties. Dit zal ervoor zorgen dat doelen gehaald worden, vergunningen standhouden en investeringen renderen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten