arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Beloningsverschil mannen en vrouwen in technologische industrie neemt verder af

9 november 2021
Vrouw

Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen in de technologische industrie is relatief klein, zo blijkt uit FME-onderzoek. Tussen 2016 en 2019 lag op landelijk niveau het gemiddelde loon van vrouwen in het bedrijfsleven 19% lager dan van mannen. Over de periode 2016-2021 was dat verschil voor FME-leden 9%. Maar het kan misleidend zijn om simpelweg een vergelijking van gemiddelde salarissen te maken. Verschillen in andere kenmerken dan geslacht verklaren mogelijk een deel van dat beloningsverschil, bijvoorbeeld als mannen gemiddeld meer werkervaring hebben of zwaardere functies uitoefenen.

Wanneer we corrigeren voor verschillen in zulke andere kenmerken dan geslacht, dan blijft er een loonkloof van ongeveer 2% over in de technologische industrie. Ook dat is relatief klein ten opzichte van het 7% loonverschil dat landelijk in het bedrijfsleven overblijft na correctie (Bron: CBS Loonverschillen mannen en vrouwen, 2018). Wanneer we kijken naar de ontwikkeling in de periode 2016-2021, dan zien we dat het loonverschil bij FME-leden de afgelopen jaren constant is afgenomen. In 2021 is het verschil nagenoeg verdwenen.

Beloning

Omgekeerde pay gap onder medewerkers tot 35 jaar

Wanneer we de analyse uitsplitsen naar leeftijdsgroepen, dan valt op dat het beloningsverschil verschilt per leeftijdsgroep. Sterker nog, er is een omgekeerd beloningsverschil voor medewerkers van 35 jaar of jonger. Vrouwen verdienen daar 1,7% meer dan mannen. Voor medewerkers van 35 tot 50 jaar is dat beloningsverschil er wel, maar nog klein. Voor medewerkers ouder dan 50 jaar is de situatie problematischer. Mannen verdienen daar 4,1% meer dan vrouwen. Dit is ook de categorie met het grootste aantal observaties in onze data, waardoor het zwaar weegt op het gemiddelde resultaat over alle medewerkers.

Beloning

Wat is het beloningsverschil in jouw organisatie?

FME heeft voor haar ledenĀ een Eerlijke Beloning Scan ontwikkeld waarmee je het beloningsverschil berekent. De cijfers zijn extra relevant door het initiatiefvoorstel voor de Wet Gelijke Beloning Van Vrouwen En Mannen. Deze wet in de maak geeft werkgevers de verantwoordelijkheid om te laten zien hoe de beloning van vrouwen en mannen van elkaar verschilt. Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers krijgen een plicht tot informatieverstrekking hierover. Bedrijven vanaf 250 werknemers moeten zelfs gecertificeerd worden door een onafhankelijk bureau. Om alvast voor te sorteren op deze wet is het belangrijk om te weten hoe het beloningsverschil in het eigen bedrijf is.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten