arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Californië en Nederland werken samen aan methaan- en CO2-reductie in de zuivelsector

26 september 2022
Koe

De staat Californië is de grootste melkproducent binnen de Verenigde Staten en kent vergelijkbare uitdagingen als Nederland met betrekking tot duurzaamheid. Er is bijvoorbeeld de noodzaak om de uitstoot van methaan en CO2 te verminderen, een ambitie die door zowel private en publieke partijen gedragen wordt.

Tijdens de California Dairy Sustainability Summit in april 2022 werden deze duurzaamheidsambities erkend door de Californische overheid en zuivelsector. Nederland en Californië hebben in 2019 een intentieverklaring getekend om samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderzoekers te stimuleren, met als doel de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en om klimaat slimmer te gaan produceren. Vervolgens zijn er diverse bijeenkomsten en discussies georganiseerd tussen Amerikaanse en Nederlandse bedrijven en stakeholders.

Roadmap ontwikkeling

Op dit moment wordt door de WUR Dairy Campus in samenwerking met partners als FME en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit een verkennend onderzoek uitgevoerd. Een roadmap wordt ontwikkeld om de belangrijkste factoren te identificeren die de groei en duurzaamheid van de zuivelindustrie beperken. Daarnaast worden innovatieve technologische oplossingen geïdentificeerd die voldoen aan een duurzame ontwikkeling van de sector. Vanuit deze roadmap wordt ingezet op innovatie en snelle commercialisering van technologie door middel van samenwerkingsprojecten. Wat zijn momenteel voor jouw bedrijf de belangrijkste uitdagingen in de sector? Bedrijven actief in de zuivelsector kunnen hun input voor deze roadmap geven via een online survey.

GA NAAR DE ONLINE SURVEY

Innovatiemissie naar Californië

Om verder invulling te geven aan deze samenwerking vindt eind van dit jaar een innovatiemissie naar Californië plaats georganiseerd door RVO. FME-leden kunnen zich hier voor aanmelden. De deadline voor aanmelding is 30 september aanstaande.

MELD JE AAN VOOR DE INNOVATIEMISSIE

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten