arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Commissie Borstlap toont lef en leiderschap

23 januari 2020
Borstlap

De commissie Borstlap toont lef met een gedegen en uitgebreide analyse van de arbeidsmarkt en de bijbehorende aanbevelingen.

FME is met name positief over het advies van de commissie dat alle werkenden in staat moeten worden gesteld om zichzelf te ontwikkelen en te (blijven) leren. Dit is in lijn met wat FME de commissie Borstlap adviseerde. Het opwaarderen van kennis en vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking is één van de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit heeft alleen maar positieve effecten voor onze welvaart. "Door technologie ontstaan nieuwe banen, die alleen ingevuld kunnen worden met een passend opgeleide beroepsbevolking. De oplossingen van de commissie Borstlap zijn essentiële nieuwe onderdelen van het Nederlandse arbeidsmarktsysteem", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

"De deelname aan de arbeidsmarkt moet groter en technologie moet slim worden ingezet."

Polder

De commissie stelt een individueel ontwikkelbudget en een geïntegreerde aanpak voor kennisveroudering voor. Daar is FME blij mee, net zoals met het voorstel voor een zogenoemde ‘loopbaanwinkel’ die een springplank van sociale zekerheid naar nieuw werk moet vormen. Dezentjé: "Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden om het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt te vergroten. Er moet structureel geïnvesteerd worden in medewerkers. De deelname aan de arbeidsmarkt moet groter en technologie moet slim worden ingezet."

De voorstellen van de commissie eisen verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Het is nu aan alle ‘polderpartijen’ om dit advies binnen een brede maatschappelijke alliantie om te zetten in concrete plannen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten