arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De uitwisselingsdag van Ineke en Martin

14 februari 2019

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming en plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen wisselden woensdag 13 februari voor een dag van baan. Daarmee trapten zij officieel het Civiel Militair Professional Uitwisselingsprogramma (CiMPUP) voor Defensie en het bedrijfsleven af.

Als je naar soortgelijke vraagstukken kijkt in een andere omgeving dan leidt dat tot nieuwe inzichten. 

Martin Wijnen:

"De dag van gisteren is voorbij gevlogen! Een excellente dag kan ik wel zeggen als tijdelijk voorzitter van FME. Ondergedompeld worden in de wereld van de technologische industrie heeft mij volop energie gegeven om de kansen die voor het oprapen liggen te gaan benutten. Zoals ze bij FME zeiden: 'Delen is het nieuwe hebben'. Dit past uitstekend bij ons denken over de transitie naar de adaptieve krijgsmacht waar 'Beschikbaarheid is belangrijker dan bezit' één van de uitgangspunten is. Goed om te weten dat Ineke op het zelfde moment een briefing had van het transitieteam bij Defensie, genaamd de CPM. Overigens... wat me meteen opvalt, is dat een aantal hoofdthema’s bij zowel Defensie als FME actueel zijn. De soms net iets andere invalshoek helpt om de kernpunten en oplossingsrichtingen helder te krijgen. Mooi!"

Ondergedompeld worden in de wereld van de technologische industrie heeft mij volop energie gegeven om de kansen die voor het oprapen liggen te gaan benutten.

Ineke Dezentjé:

"Een vroege start aan het Plein voor mij als Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Waar ik mij in de ochtend nog afvroeg waarom een Generaalsberaad twee uur moet duren, wist ik aan het eind van de dag wel beter. Er speelt een veelheid aan complexe onderwerpen waarover de Commandant der Strijdkrachten geïnformeerd moet worden door zijn directeuren of waarover hij zijn guidance moet geven. Die twee uur was maar op het nippertje genoeg. Het werd een bijzonder inspirerende dag. Het doel van de uitwisseling heeft zich meteen bewezen. Als je naar soortgelijke vraagstukken kijkt in een andere omgeving dan leidt dat tot nieuwe inzichten. Die neem ik mee naar onze technologische industrie."

Martin Wijnen:

"In gesprek over het Tech-wijs maken van de samenleving - een mooi initiatief van FME - heb ik direct de handschoen opgepakt om daar als Defensie een bijdrage aan te leveren. We kunnen elkaar hier namelijk versterken. Digitalisering viert overal hoogtij, ook bij Defensie. De raakvlakken op het gebied van innovatie en de invloed van robotisering op werk is bij ons niet anders. Daarom ga ik mij ervoor inspannen dat we tijdens de Dutch Technology Week als Defensie van de partij zijn en partner worden van het initiatief ‘Upgrade NL’. Goed voor de samenleving, goed voor het bedrijfsleven, goed voor Defensie!"

Adaptiviteit is een belangrijke voorwaarde om relevant te blijven en... dat geldt voor alle organisaties, niet alleen Defensie.

Ineke Dezentje:

"Heel leerzaam om mee te maken hoe vanuit Defensie innovatie wordt aangepakt en mee te denken over actuele vraagstukken. Ik zie volop kansen. Bijvoorbeeld met gepersonaliseerd voedsel op basis van je DNA. Dat is een van de maatschappelijke uitdagingen waar we in het FME Cluster Agri & Food aan werken. Je zou er niet direct aan denken, maar ook daar kunnen we elkaar versterken. Naast het beste materieel zijn fitte mensen namelijk van groot belang voor Defensie. Technologie kan daar een steentje aan bij dragen.
Zeer waardevol ook om samen met de Commandant der Strijdkrachten het Marine Etablissement Amsterdam te bezoeken en te spreken over de werving van personeel en de vraag hoe Defensie en bedrijfsleven elkaar daarin kunnen ondersteunen in plaats van beconcurreren. We vissen immers allemaal in dezelfde vijver."

Martin Wijnen:

"Mijn bezoeken aan twee Fieldlabs en Festo sterken mij in de gedachte dat de uitdagingen waar we mee te maken hebben niet zo ver uit elkaar lopen. Natuurlijk, de invalshoeken en de eindproducten van onze organisaties zijn anders: van de productie van nieuwe sleuteltechnologie tot bij Defensie het brengen van veiligheid. Dit neemt niet weg dat de disruptieve technologische ontwikkelingen, de veranderingen op het wereldtoneel en de maatschappij die in rap tempo verandert ons allen bezig houden en waar we ons op aan moeten passen, om zodoende niet obsoleet te raken. Als we onze kennis en ervaringen delen staan we allemaal sterker. Adaptiviteit is een belangrijke voorwaarde om relevant te blijven en... dat geldt voor alle organisaties, niet alleen Defensie."

bekijk foto's van hun dag

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten